Projekty wg wielkości
Projekty wg kondygnacji
Projekty wg stylu i wyglądu
Wnętrza i animacje
Projekty w kolekcjach firmowych
Projekty dla dewelopera

infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > poradnik inwestora > materiały budowlane > H H Beton komórkowy – najważniejsza jakość
H H

H H Beton komórkowy – najważniejsza jakość
H H
Jednym z podstawowych filarów idei „Build with ease – Buduj z łatwością” na których oparta jest strategia H H jest produkcja najwyższej jakości betonu komórkowego. Najwyższa jakość to między innymi:
  • Bloczki o dużych wytrzymałościach na ściskanie pozwalające wznosić budynki do 4÷5 kondygnacji,
  • Materiał ścienny o doskonałych parametrach cieplnych przeznaczony do budownictwa energooszczędnego,
  • Gwarantujące bezpieczeństwo bloczki w maksymalnych klasach odporności ogniowej.
Jakość produktów z betonu komórkowego wynika również z dokładności z jaką wytwarzane są elementy ścienne. Norma PN-EN 771-4 :2012 „Wymagania dotyczące elementów murowych, Część 4” wyznacza dopuszczalne odchyłki wymiarowe, z jakimi mogą być produkowane elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Wymiary Elementy murowe do wznoszenia murów
ze spoinami wykonanymi z:
zaprawy zwykłej i zaprawy lekkiej zaprawy do cienkich spoin
GPLM TLMA TLMB
Długość 3
- 5
± 3 ± 1,5
Wysokość 3
- 5
± 2 ± 1,0
Szerokość ± 3 ± 2 ± 1,5
Płaskość powierzchni wspornej Brak wymagań Brak wymagań ≤ 1,0
Równoległość powierzchni wspornej Brak wymagań Brak wymagań ≤ 1,0

Tabela 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych
z autoklawizowanego betonu komórkowego [w milimetrach]


Dopuszczalne odchyłki wymiarowe przypisane są do jednej z trzech kategorii wymiarowych:
  • GPLM (General Purpose and Lightweight Mortar) – kategoria wymiarowa produktów najmniej dokładnych przeznaczonych do murowania na “grubych” zaprawach zwykłych lub lekkich,
  • TLMA (Thin Layer Mortar category A) – typowe produkty do murowania na zaprawach do cienkich spoin,
  • TLMB (Thin Layer Mortar category B) – najdokładniejsze produkty do murowania na zaprawach do cienkich spoin.

Elementy z betonu komórkowego wyprodukowane w kategorii wymiarowej TLMB wpływają na jakość prac murarskich. Kategoria TLMB to:
  • łatwe murowanie z precyzyjnie wytwarzanych bloczków,
  • niewielkie zużycie klejących zapraw do cienkich spoin (spoina grubości 1÷2 mm),
  • niewielkie zużycie warstw wykończeniowych (zapraw tynkarskich, klejów do warstw izolacyjnych).


Standard H H H H Gold Plus H H Gold
Zakłady H H RedaGorzkowice WarszawaPuławyŻelisławice
Typoszereg wymiarowy
(długość x szerokość x wysokość)
625 mm x szerokość x 250 mm 590 mm x szerokość x 240 mm
Klasa gęstości i odpowiadająca im
średnia wytrzymałość na ściskanie
PP2-0,352,0 MPa -
PP2,5-0,402,5 MPa TLMB 4002,0 MPa
PP4-0,504,0 MPa TLMB 5002,3 MPa lub 3,0* MPa
PP5-0,605,0 MPa TLMB 6003,0 MPa
PP6-0,706,0 MPa TLMB 7004,0 MPa

* wytrzymałość na ściskanie klasy TLMB 500 z zakładu Żelisławice
Tabela 2. Standardy jakościowe w fabrykach H H Polska
H H realizując ideę „Buduj z łatwością” konsekwentnie pracuje nad podnoszeniem jakości oferowanych produktów. Dążąc do tego celu w kolejnych fabrykach H H Polska wprowadzany jest najwyższy standard kategorii wymiarowej produktów – kategoria TLMB. W roku 2014 podniesieniem jakości objęto zakłady w Puławach i Warszawie. Od 14 kwietnia 2015 roku do grupy zakładów produkujących bloczki kategorii TLMB dołączają zakłady w Redzie i Żelisławicach.

Kolejnym etapem podnoszenia jakości wyrobów H H jest dywersyfikacja asortymentu produkowanego w kategorii wymiarowej TLMB na dwa standardy: H H Gold oraz H H Gold Plus. Podział na dwa standardy oparty będzie o unikalne cechy wytrzymałościowe oraz o typoszereg wymiarowy bloczków produkowanych w fabrykach H H Polska (szczegóły podziału w Tabeli 2). Obecnie produkty H H wytwarzane są w 6 zakładach w Polsce: Reda, Lidzbark, Warszawa, Puławy, Gorzkowice i Żelisławice. Trwają prace dążące do wprowadzenia najbardziej zaawansowanego technologicznie standardu H H Gold Plus w zakładzie Reda (obok zakładu w Gorzkowicach produkującego wyroby w tym standardzie od 2009 roku). Standard H H Gold obejmował będzie zakłady: Warszawa, Puławy i Żelisławice.


Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+