infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plInne > Artykuły > Wybór działki budowlanej

Działka budowlana - co trzeba wziąć pod uwagę?

To oczywiste, że aby wybudować dom niezbędne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniej działki. Musimy jednak pamiętać, że na konkretnej parceli, mimo, że jest ona naszą własnością, nie zawsze wybudujemy dowolny dom.

Sprawdź na co trzeba zwrócić uwagę wybierając działkę:

 • położenie - w dogodnej odległości od obiektów handlowych, usługowych, oświatowych itp.,
 • warunki naturalne - nasłoneczniona, z ładnym widokiem, spokojnym i czystym sąsiedztwem,
 • uzbrojenie terenu - możliwie najlepiej uzbrojona: w wodociąg, kanalizację, prąd, gaz oraz z możliwością dojazdu i dojścia (najlepiej kiedy wjazd na działkę możliwy jest od północy – wtedy wyjście z pokoju dziennego do ogrodu na tyłach posesji może znaleźć się w dobrze nasłonecznionej i zacisznej części),
 • wielkość - w zależności o d wielkości planowanego domu : minimum 5-6 arów (lepiej 8-10 arów, zwłaszcza przy nieregularnym kształcie),
 • kształt - najlepiej zbliżony do niezbyt wydłużonego prostokąta; najtrudniejsze do efektywnego wykorzystania są działki trójkątne,
 • nachylenie terenu - najwygodniejsze do zagospodarowania są działki płaskie z nachyleniem nieprzekraczającym 5%; przy większym nachyleniu, zwłaszcza w kierunku północnym, na działce panować będą niekorzystne warunki nasłonecznienia, chłód i wilgoć,
Pamiętaj, im bardziej skomplikowany kształt działki i im większy kąt nachylenia działki tym trudniej będzie wybrać odpowiedni projekt gotowy. Takie warunki sprzyjają zdecydowanie indywidualnym rozwiązaniom.

Sprawdź też:

 • w gminnym wydziale architektury czy działka może być wykorzystana pod budownictwo jednorodzinne; czy na obszarze, na którym się znajduje obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu (powinno to usprawnić procedurę uzyskania pozwolenia na budowę), a w przypadku kiedy planu nie ma - czy będzie można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (jeśli decyzja taka nie może być wydana - nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę),
 • aktualny stan prawny działki w rejestrach ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego (informację o numerze nieruchomości uzyskać można od właściciela lub w ewidencji gruntów i budynków). Uwaga! Jeśli działka ma wpisane w księdze wieczystej przeznaczenie rolne lub leśne, trzeba się liczyć z długotrwałą procedurą tzw. przekwalifikowania. Mając więc wybór, lepiej od razu zdecydować się na działkę budowlaną.

  Pamiętaj! Korzystanie z usług licencjonowanego pośrednika handlu nieruchomościami, choć kosztowne, daje gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia formalności i dokładnego sprawdzenia stanu prawnego działki.

Przyjrzyj się zabudowie w najbliższym sąsiedztwie upatrzonej działki

ponieważ Twój dom powinien harmonijnie wpisać się w otoczenie i nawiązać do charakteru otaczającej architektury. W tym celu gminny wydział architektury wyda na wniosek właściciela działki decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, które określą wysokość budynku, nachylenie dachu itp. Jeśli działka znajduje się w obrębie lub sąsiedztwie parku krajobrazowego albo zespołu objętego ochroną konserwatora zabytków zastrzeżenia dotyczące wyglądu budynku mogą być bardziej szczegółowe. Mówiąc najkrócej: w ich bliskości trudno będzie uzyskać pozwolenie na budowę wysokiej, przeszklonej willi z płaskim dachem…

Informacje o minimalnych granicach działki budowlanej:

Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej powinna wynosić:
 • w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy - 4 m,
 • w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów i połacią dachu bez otworu lub okna dachowego w stronę tej granicy - 3 m, a dla działek węższych niż 16 m - 1,5 m jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni lub rampy.

Budynek może stanąć na granicy działki, jeżeli będzie przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego lub projektowanego na sąsiedniej działce pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.
Na ten sam temat
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+