infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > poradnik inwestora > materiały budowlane > Kompletny system dachowy IBF
IBF

Kompletny system dachowy IBF

Materiał i technologia wykonania

Dachówka IBF produkowana jest z barwionego w masie be­to­nu, w skład którego wchodzą m.in. naturalne piaski z okolic Bolesławca, o bardzo wysokiej zawartości kwarcu, a także najlepsze gatunki ce­mentów. Dachówkę wytwarza się przez walcowanie i prasowanie na nowo­czesnych liniach, w pełni zautomaty­zowanym procesie pro­dukcyjnym, przy ciągłej kontroli jakości. Po­wierzchnia ze­wnętrzna dachówki pokryta jest dwiema warstwami spe­cjal­nego akrylu przeciwdziałającemu przenikaniu wapnia oraz porastaniu mchami i algami.

Kolory

ceglasty, czerwony, brązowy, antracytowy, czarny

Rodzaje (kształt profilu)

Podwójna S
Podwójna S Asymetryczny poprzeczny przekrój. Wyso­kość pro­filu ok. 50 mm. Dachówka posiada zaokrągloną krawędź dolną, podwójną zakład­kę wzdłużną, zaś na spodniej stronie poprzecznie ukształtowany grzbiet uszczelniający oraz po­dwójny zaczep umożliwiający łatwe ułożenie dachówki na ła­cie. Wymiary: 330 x 420 mm, szerokość pokrycia: 300 mm, waga: ok. 4,2 kg

Podwójna Rzymska
Podwójna Rzymska Symetryczny poprzeczny przekrój. Wysokość profilu ok. 40 mm. Dachówka posiada zaokrą­gloną krawędź dolną, podwójną zakładkę wzdłużną, zaś na spodniej stronie poprzecz­nie ukształtowany grzbiet uszczelniający oraz podwójny za­czep umożliwiający łatwe ułożenie dachówki na łacie. Wymiary: 330 x 420 mm, szerokość pokrycia: 300 mm, waga: ok. 4,3 kg

Przeznaczenie

Dachy spadziste w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, szkoły, banki, obiekty sakralne, rekonstrukcje i renowacje obiektów zabytko­wych, zabudowania gospodarcze, biura, pawilony handlowe i inne zarówno w budownictwie nowym jak i w odnawianiu dachów.

Nachylenie połaci dachowej

Zakres pełny: 150 ÷ ~900
Zakres optymalny (modelowy): 270 ÷ 600
przy kątach nachylenia w granicach 150 ÷ 270 należy bezwzględnie stosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci:
  • pełnego szalowania dachu i zastosowania pap bitumicznych lub termozgrzewalnych;
  • specjalnych folii dachowych z PCV (zalecane zwiększenie zakładów folii);
  • dodatkowego mocowania większości dachówek na połaci.

Zapotrzebowanie wg rozstawu łat

Rozstaw łat (cm) 37,00 36,50 35,50 34,50 33,50 32,50 31,50
Zapotrz. (szt/m2) 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50

Asortyment uzupełniający

  • dachówki: krawędziowe lewe i prawe (znak ciesielski 110 mm); pod ławę kominową; wywietrznikowe; połówkowe; antenowe; kominki wentylacyjne; świetliki; oraz tylko w profilu Podwójna S: kalenicowe; kalenicowe krawędziowe lewe i prawe oraz dachówki z podwójnym skrzydłem.
  • gąsiory: podstawowy; początkowy i końcowy kalenicowy; początkowy zaokrąglony (na naroża); rozgałęźny – trójnik.
  • elementy wentylacji i mocowania: taśmy uszczelniająco - wentylujące pod gąsiory (6 rodzajów); kosz dachowy z uszczelnieniem; taśma z listwą wykończeniową do obróbek kominowych; klamra gąsiora, uchwyt odgromnika; spinki „U”, gwoździe, wkręty do mocowania dachówek i gąsiorów.
  • inne dodatki: wyłazy kominiarskie; stopnice i podesty kominiarskie; drabinki przeciwśniegowe z uchwytami; folie i membrany paroprzepuszczalne i inne.
(pełny wykaz asortymentowy w broszurach i cennikach IBF Polska)

Podstawowe zasady układania

Dachówki i inne elementy systemu dachowego IBF, układać należy po położeniu na krokwiach folii paroprzepuszczalnej, kontrłat i łat, wykorzystując odpowiednie elementy mocowania w postaci spinek, gwoździ i klamer.

Łaty i umiejscowienie skrajnych łat – zalecany wymiar łat: 40 x 60 mm przy rozstawie krokwi ok. 90 cm. Najniższa łata (okapowa) musi być wyższa o 20 mm od pozostałych łat. Odległość od górnej krawędzi łaty kalenicowej (mocowanej na wspornikach) do szczytu dachu zależy od kąta nachylenia połaci dachowej 200÷250=11,5 cm, 300÷350=10,5 cm, 400÷450=9 cm. Odległość od górnej krawędzi najwyżej (na kontrłatach) położonej łaty do szczytu również zależy od kąta nachylenia połaci dachowej: 200÷250=4 cm, 300÷350=3 cm, 400÷450=2 cm.
Obliczanie odstępu łat – maksymalny, dopuszczalny rozstaw łat wynosi 37 cm. Odległość pomiędzy górną krawędzią drugiej od dołu łaty a górną krawędzią najwyższej łaty, podzielona przez wartość od 31,5 cm do 37 cm (skrajne wartości rozstawu łat) daje ilość rzędów dachówek plus jeden najniższy rząd, którego dolna krawędź mierzona od górnej krawędzi dolnej łaty wynosi 34 cm.
Układanie dachówek i wykończenie krawędzi bocznych dachu – stosujemy dachówki krawędziowe lewe i prawe. Dachówka krawędziowa musi posiadać odstęp min. 10 mm między swoją wewnętrzną krawędzią a wiatrownicą. Zanim obetniemy łaty układamy dwa rzędy próbne na dole dachu. Rozpoczynamy układanie od najniższego, prawego narożnika połaci. Trzy skrajne prawe kolumny dachówek mocujemy do łat. Układamy pozostałe dachówki stale kontrolując (za pomocą sznura lub przymiaru) liniowość w długości połaci. Mocujemy również trzy skrajne lewe kolumny dachówek oraz dwa najwyższe rzędy pod kalenicą. Mocowanie dachówek – zalecamy mocowanie co piątej dachówki. Przy nachyleniu połaci powyżej 600 mocujemy co drugą dachówkę. Mocujemy wszystkie dachówki przy narożach, kominach, wyłazach i podestach kominiarskich, koszach dachowych i innych newralgicznych punktach dachu.
Uszczelnienia pod gąsiorami i układanie gąsiorów – gąsiory układamy na taśmie uszczelniającej przymocowanej w środkowej części do łaty kalenicowej. Rozpoczynamy gąsiorem początkowym mocując go wkrętem oraz klamrą do mocowania gąsiorów. Każdy następny gąsior wsuwamy do wcześniej przymocowanej klamry z poprzedniego gąsiora. Wreszcie układamy gąsior końcowy. Zalecamy uzupełnienie przestrzeni pomiędzy gąsiorami taśmą uszczelniającą do tego przeznaczoną.

Gwarancja

30 lat. Dokument gwarancyjny wystawiany jest imiennie na nabywcę po dokonaniu zakupu.

Pakowanie do transportu

Dachówka podstawowa – paczki po 6 szt ściągnięte taśmą elastyczną, układane na drewnianych, bezzwrotnych paletach. Całość usztywniona folią termokurczliwą. Zawartość palety – 250 szt.
Pozostałe elementy – pakowane indywidualnie „pod zamówienie” na bezzwrotne, drewniane palety z podwyższonymi bokami, zabezpieczone folią termokurczliwą.

Doradztwo i szczegółowe informacje

Ogólnopolska sieć dystrybutorów; regionalni przedstawiciele handlowi IBF Polska; dział marketingu IBF Polska tel. (0-75) 732 40 31, fax (0-75) 732 40 34, e-mail: ibf@ibf.pl

Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF
Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF
Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF Kompletny system dachowy IBF
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+