Projekty wg wielkości
Projekty wg kondygnacji
Projekty wg stylu i wyglądu
Wnętrza i animacje
Projekty w kolekcjach firmowych
Projekty dla dewelopera

infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plInne > Artykuły > wniosek i pozwolenie na budowę domu

Wniosek i pozwolenie na budowę domu

Decyzję o pozwolenie na budowę można uzyskać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta lub w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego.

Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany, na który składa się:

 • projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
 • projekt architektoniczno-budowlany.
Opracowania te wykonują uprawnieni projektanci dostosowujący projekt gotowy do lokalnych warunków oraz do indywidualnych wymogów inwestora ( konieczne będzie m.in. dostosowanie projektu fundamentów do warunków gruntowych działki; aby określić warunki gruntowe trzeba zlecić wykonanie badań geotechnicznych).
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeśli jest taka konieczność)
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • prawomocną decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów i oświadczenie właściciela drogi bądź jej zarządcy o zapewnieniu przyłączenia działki do drogi publicznej,

  Uwaga! Projekty przyłączy mediów, adaptacje instalacji wewnętrznych oraz projekt wjazdu na działkę wykonują i uzgadniają we właściwych urzędach uprawnieni projektanci poszczególnych branż. Projekty te niezbędne będą na etapie wykonawstwa oraz zawierania umów o dostawy mediów z właściwymi instytucjami (zakładem energetycznym, zakładem gazowniczym, zakładem wodociągów i kanalizacji.

 • informację o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia,
 • inne wymagane dokumenty (narzucone np. z uwagi na ochronę środowiska lub sąsiedztwo parku krajobrazowego).
Projektanci przygotowujący adaptacje wszystkich części projektu biorą za niego pełną odpowiedzialność.

Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach pod warunkiem, że żadna ze stron nie odwoła się od decyzji (nie wniesie zastrzeżeń do projektowanej inwestycji). Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać dziennik budowy oraz deklarację o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez uprawnioną osobę wraz z kserokopią jej uprawnień budowlanych. O zamiarze rozpoczęcia budowy należy zawiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna przez dwa lata od dnia jej wydania.
Pobierz wniosek o pozwolenie na budowę w formacie doc.

Porady dla przyszłych inwestorów - czyli, co powinieneś wiedzieć zanim rozpoczniesz budowę domu
Na ten sam temat
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+