Projekty wg wielkości
Projekty wg kondygnacji
Projekty wg stylu i wyglądu
Wnętrza i animacje
Projekty w kolekcjach firmowych
Projekty dla dewelopera

infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > FORMALNOŚCI I PROCEDURY > DOKUMENTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU > Projekt zagospodarowania działki budowlanej

Projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Projekt zagospodarowania działki budowlanej jest nieodłączną częścią projektu budowlanego. Razem z projektem architektoniczno-budowlanym (np. adaptowanym do konkretnej lokalizacji projektem gotowym domu jednorodzinnego Archetonu) dołączany jest do wniosku o pozwolenie na budowę.
projekt architektoniczno-budowlany domu  plus  projekt zagospodarowania działki = projekt budowlany domu
Projekt zagospodarowania działki opracowywany jest przez uprawnionego projektanta, który przystosowuje go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) lub postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Projektant ten bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za cały projekt budowlany*.
Do wykonania projektu zagospodarowania działki potrzebna jest aktualna mapa wykonana przez uprawnionego geodetę do celów projektowych. Mapa, opatrzona datą wykonania i podpisem geodety, ważna jest przez 3 lata. Jest to istotne z uwagi na konieczność uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki aktualnego ukształtowania terenu, stanu zagospodarowania działek sąsiednich oraz przebiegu tras uzbrojenia terenu.
Projekt zagospodarowania działki uwzględnia:
  • oznaczenie granic działki,
  • usytuowanie i wzajemne relacje przestrzenne istniejących i projektowanych obiektów budowlanych (wjazd na działkę, dojścia, składowanie odpadków itp.),
  • sieci i przyłączy instalacji ( w tym np. usytuowanie szamba i sposób odprowadzania wody deszczowej),
  • innych i elementów, charakterystycznych np. zieleni wysokiej istniejącej i projektowanej.
* wykonanie projektu zagospodarowania działki nie jest więc jedynie funkcjonującym w obiegowej opinii, „wrysowaniem domku na mapę”.
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+