infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > FORMALNOŚCI I PROCEDURY > DOKUMENTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU > Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument oceniający zapotrzebowanie na energię wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także rodzaj tej energii. Ocena zaznaczana jest na specjalnej skali.
Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawiane jest istniejącemu budynkowi, a nie projektowi. Wykonanie świadectwa zleca inwestor uprawnionemu do tego specjaliście po zakończeniu budowy. Dokument ważny jest przez dziesięć lat.
Od dnia 01.01. 2009r. aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne, aby we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego zgłosić zakończenie budowy, sprzedać lub wynająć swój dom.

Akty prawne

Polska, jako członek Unii Europejskiej, wdrożyła Dyrektywę 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącą jakości energetycznej budynków i nazywaną tez dyrektywą EPBD (ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING DIRECTIVE). Przygotowano następujące akty prawne:
  • Ustawa z dn. 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane wprowadza m.in.:
    - zapis w art. 5: "(…) dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat."
  • - zapis w art. 57 rozszerzający listę dokumentów (ust1 pkt7), które inwestor obowiązany jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
    Przepisy techniczno-budowlane zawarte w tym rozporządzeniu zaostrzają m.in. niektóre wymogi ciepłochronności nowo projektowanych budynków, np. współczynniki przenikania ciepła dla ścian, stropodachów, podłóg na gruncie i okien.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (…) oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
    Zawartość tego rozporządzenia jest instrukcją wykonywania charakterystyki energetycznej budynku i sporządzania świadectw przez uprawnione do tego osoby. Ocena energetyczna budynku nie będzie wyrażana w klasach, jak to przewidywano wcześniej, ale zaznaczana na specjalnej skali
Przepisy weszły w życie z dniem 01.01.2009r.
Na ten sam temat
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+