infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > FORMALNOŚCI I PROCEDURY > PRAWO BUDOWLANE > Wytyczenie geodezyjne budynku

Wytyczenie geodezyjne budynku

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie jest pierwszą z prac przygotowawczych na terenie budowy i oznacza faktycznie rozpoczęcie budowy. O zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek poinformować właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Poza wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie, do prac przygotowawczych należą także:
  • wykonanie niwelacji terenu,
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Wytyczenia geodezyjnego budynku dokonuje uprawniony geodeta (na zlecenie kierownika budowy), montując w gruncie odpowiednie, trwałe znaki. W ten sposób oznaczone zostają: naroża budynku, zarysy ław fundamentowych (przy pomocy tzw. ławic) i charakterystyczne punkty wysokościowe - repery (np. poziom posadzki parteru - poziom 0,00). Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie potwierdza wpis geodety w dzienniku budowy.
Zamów projekt: tel. 12 295 05 77ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
www.archeton.plinfolinia 801 80 80 80e-mail: bok@archeton.pl

 Archeton - twitter Archeton - you tube Archeton - google+