Oferta budowy domu calineczka2duo w technologii tradycyjnej

treść zapytania
Prosimy o podanie danych umożliwiających kontakt
imię  
nazwisko  
telefon  
e-mail  
miejsce inwestycji
województwo  
miejscowość  
Niniejszym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Archeton Spółka z o.o. Przetwarzanie będzie prowadzone w celach marketingowych i handlowych.

Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wobec przekazywania danych innym podmiotom, oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
TAK   NIE
Przepisz kod | Zmień kod