Aby przesłać wiadomość prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Pytanie dotyczy: kalkulacja ceny materiałów budowlanych systemu XELLA


treść wiadomości
Jeśli pragną Państwo abyśmy skontaktowali się w poruszanej kwestii
prosimy o podanie danych umożliwiających kontakt

nazwa projektu  
imię  
nazwisko  
miejscowość  
telefon  
e-mail  

Niniejszym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Archeton Spółka z o.o. Przetwarzanie będzie prowadzone w celach marketingowych i handlowych.

Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wobec przekazywania danych innym podmiotom, oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.


Wyrażam również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Xella Polska Spółka z o.o. Przetwarzanie będzie prowadzone w celach marketingowych i handlowych
TAK   NIE
Przepisz kod | Zmień kod