FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PORADNIK INWESTORA > Przed budową > WYBÓR PROJEKTU DOMU > Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu

Do czego w ogóle potrzebna jest adaptacja projektu...?

Zakup projektu gotowego jest dopiero punktem wyjścia do powstania projektu budowlanego obiektu (w naszym przypadku domu jednorodzinnego), który dołączony zostanie do wniosku o pozwolenie na budowę. Niezbędna do tej „przemiany” jest adaptacja, która, obrazowo mówiąc, przypomina umieszczenie jednej z setek sadzonek ze szkółki leśnej w projekcie indywidualnego ogrodu.
Adaptacja obejmuje jeden bądź dwa zakresy.

... i co ona oznacza?

Pierwszy z zakresów adaptacji, obowiązkowy, oznacza dostosowanie przez projektanta adaptującego rozwiązań przyjętych przez twórców projektu gotowego do warunków naturalnych, panujących na konkretnej działce (do ukształtowania terenu, właściwości gruntu, warunków stref klimatycznych itp.).
W praktyce obejmuje on wykonanie planu zagospodarowania działki oraz weryfikację obliczeń i rozwiązań w opracowaniach branżowych (konstrukcja, instalacje) projektu gotowego.
Niekiedy ten niezbędny zakres adaptacji trzeba rozszerzyć. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy wybrany projekt nie spełnia dokładnie wymogów stawianych w decyzji o warunkach zabudowy lub w wypisie z planu miejscowego. Chodzi tu najczęściej o kąt nachylenia dachu, dopuszczalną wysokość budynku, szerokość elewacji itp.
Oprócz tego absolutnie koniecznego zakresu adaptacji istnieje drugi obszar zmian wynikających z faktu, że wybrany projekt gotowy domu jest często jedynie najbardziej przybliżoną odpowiedzią na indywidualne oczekiwania inwestora. Zmiany dopasowujące projekt ściśle do tych oczekiwań dotyczyć mogą różnych zagadnień np. układu funkcjonalnego, wyrazu plastycznego elewacji, sposobu ogrzewania mieszkania, zastosowanych technologii i materiałów budowlanych.

A więc, ile to kosztuje?

O ile praca projektanta adaptującego związana z podstawowym zakresem adaptacji jest dość ściśle określona i do pewnego stopnia rutynowa, to już zmiany dostosowujące projekt do warunków zabudowy, a szczególnie te z drugiego wspomnianego wyżej zakresu, mogą być bardzo różnie wyceniane. Zależy to od stopnia ich trudności i pracochłonności.

Proste, a więc niedrogie, są zmiany...

...układu funkcjonalnego, takie jak: przestawienie czy rezygnacja ze ścian działowych, przesunięcie bądź likwidacja otworów w ścianach, zwłaszcza działowych, doprojektowanie daszku nad wejściem.

Więcej zapłacimy w sytuacji...

...kiedy zmiany funkcji, formy lub/i wielkości pomieszczeń czy całego budynku zaczynają ingerować w jego konstrukcję. Jeżeli w ich wyniku naruszeniu ulega pierwotny rozstaw ścian nośnych, słupów, sposób podparcia lub zbrojenia stropów, schodów, czy oparcie dachu (przy podwyższaniu ścianki kolankowej!), a potem przebieg instalacji, adaptacja staje się trudniejsza i droższa.
Skrajnym przykładem jest tu adaptacja poddasza nieużytkowego do celów mieszkalnych (zwłaszcza jeśli strop nad parterem był jedynie lekką konstrukcją podwieszaną do wiązarów dachu), podpiwniczenie budynku, a zwłaszcza zmiana technologii np. z murowanej na szkieletową. Niekiedy, nie będąc pewni efektu plastycznego niektórych zmian, zmuszeni jesteśmy, przed podjęciem ostatecznej decyzji, zlecić architektowi adaptującemu wykonanie wstępnych szkiców elewacji – to znów dodatkowy koszt.

Kolejną grupę adaptacji stanowią...

...bardzo powszechne zmiany konstrukcji ścian zewnętrznych i materiałów ściennych (ściana jednowarstwowa na dwuwarstwową bądź na odwrót, pustak ceramiczny w miejsce bloczka gazobetonowego itp.).
Jest to zmiana często wprowadzana już w trakcie budowy, ale uwaga: każda zmiana materiału ściennego oznacza mniejszą lub większą zmianę we wszystkich częściach projektu: architekturze, konstrukcji, instalacjach. Każdy materiał ma nieco inne parametry istotne dla obliczeń wykonywanych przez projektantów tych branż:
 • architektura
 • Zastąpienie materiału ściennego innym wiąże się często ze znaczną zmianą grubości ściany, a to z kolei z koniecznością korekty powierzchni zabudowy. Jeśli wymiar ściany zewnętrznej zmieni się o 5 - 8 cm, to przy obwodzie budynku ok. 40 m spowoduje on różnicę 2 - 4 mkw! W skali zabudowy jednorodzinnej to dość poważna zmiana. W szczególnej sytuacji zdarzyć się może, że kilka dodatkowych centymetrów szerokości budynku uniemożliwi zachowanie dopuszczalnych odległości od granic działki.
 • konstrukcja
 • Każdy materiał budowlany ma inne parametry wytrzymałości. Trzeba określić czy nowy materiał równie dobrze, co użyty pierwotnie, przenosić będzie obciążenia. Zmiany grubości ściany pociągają także za sobą niekiedy konieczność przeprojektowania elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro: wieńców, nadproży, ścian fundamentowych.
 • instalacje
 • Inna konstrukcja ściany zewnętrznej to inna ciepłochronność przegrody izolującej wnętrze domu od warunków atmosferycznych. Trzeba na nowo obliczyć zapotrzebowanie ciepła dla budynku, ustalić moc kotła c.o., zweryfikować wielkość grzejników. Ponadto niektóre materiały ścienne nie nadają się do wykonywania w nich bruzd – trzeba przewidzieć inny sposób prowadzenia rurarzu.
Zdecydowanie lepiej więc wszystkie skutki zmiany materiału ściennego wyłapać i zapanować nad nimi przed rozpoczęciem budowy. W zależności od rodzaju i zakresu zmian, jakie spowoduje zastąpienie jednego materiału innym, muszą zostać naniesione korekty lub powstać całkiem nowe opracowania projektowe – wiąże się to z dodatkowymi wydatkami. Może to zaskoczyć tych inwestorów, którzy zmian dokonują właśnie z myślą o obniżaniu kosztów budowy! Jakie by nie były przyczyny wyboru innych, niż proponowane w projekcie gotowym, materiałów zawsze warto dokonać bilansu korzyści i dodatkowych nakładów, związanych z ich uzyskaniem.

Podsumowując

ilość zmian adaptacyjnych i ich koszt zależy od tego, jak dalece założenia pro-jektu gotowego rozmijają się:
 • z wymaganiami stawianymi mu przez warunki naturalne działki i warunki zabudowy
 • oraz z wyobrażeniami inwestora o wymarzonym domu.
Im więcej trudu zadamy sobie poszukując najodpowiedniejszej oferty, tym mniej wydamy na adaptację projektu. Świadomy wybór projektu gotowego wraz ze wszystkimi oferowanymi rozwiązaniami pozwoli w pełni wykorzystać jego ogromną zaletę jaką jest „przewidywalność” ostatecznego efektu inwestycji i jej kosztów.
I na koniec jeszcze:

Kto może dokonać adaptacji

Inwestor sam wybiera osobę adaptującą projekt, która przede wszystkim powinna mieć do tego stosowne uprawnienia. Może to być m.in. dział doradztwa projektowego i adaptacji firmy oferującej projekty gotowe tak, jak w Archetonie.

Poradnik inwestora16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
25/11/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom za miastem
Kto z nas nie marzy o własnym domu stanowiącym prywatny azyl i schronienie przed wielkomiejskim hałasem, rozgardiaszem i wszędobylskim smogiem? Swój dom to swój dom i mało które mieszkanie w b...
24/06/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Kostka znowu w grze
W czasach pilnej potrzeby ochrony klimatu, dachy budynków coraz częściej pokrywa się roślinami odzyskując tym samym tereny zajęte pod budowę domów dla zieleni......
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.