FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > ZAKUP I ADAPTACJA > Informacje o projekcie > kosztorys i dodatki > aneksy na paliwo stałe do dokumentacji projektowej

Aneksy na paliwo stałe do dokumentacji projektowej

Projektowane przez nas domy najczęściej ogrzewane są w oparciu o kotłownie gazowe. Kotły centralnego ogrzewania lokalizowane są w oddzielnych pomieszczeniach technicznych - kotłowniach, czasami w przypadku małych domów w łazience. Ponieważ dużym zainteresowaniem wśród Klientów cieszą się kotłownie na paliwo stałe proponujemy alternatywne ogrzewanie takimi kotłami w domach, w których pozwalają na to rozmiary kotłowni.
Aneksy na paliwo stałe w cenie już od 150 zł netto!
O możliwości dodatkowego zakupy alternatywnego projektu instalacji sanitarnych z kotłem na paliwo stałe informujemy przy opisie ogólnym prezentacji poszczególnych projektów.
Projekty domów, które:
 • posiadają gotowy aneks na paliwo stałe mają w prezentacji projektu
  status: dostępny lub informację tylko 150 zł (kwota netto)
 • nie posiadają gotowego aneksu mają status: na zamówienie i do tych projektów wykonujemy aneks na specjalne zamówienie Klienta.
Brak adnotacji co do możliwości ogrzewania na paliwo stałe może świadczyć o tym, że takie ogrzewanie nie jest możliwe.
Dla projektów, które nie posiadają dostępnego aneksu wykonujemy dodatkowe projekty instalacji sanitarnych z uwzględnieniem zamiany kotła gazowego, pracującego na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody, na kocioł opalany paliwem stałym.
 • W przypadku, gdy kotłownia ma powierzchnię pozwalającą zmieścić kocioł tak zwany retortowy czyli ze zbiornikiem paliwa i z automatycznym podajnikiem, proponujemy zastąpienie kotła gazowego, kotłem opalanym paliwem ekologicznym: np. ekogroszek*, pellety**. W takim przypadku paliwo jest automatycznie podawane do komory spalania kotła w miarę zapotrzebowania, a uzupełnia się je w zbiorniku paliwa raz na kilka dni. Funkcjonowanie kotłowni jest w znacznym stopniu zmechanizowane.
 • W mniejszych kotłowniach proponujemy alternatywnie kotły na paliwo stałe - np. węgiel kamienny z możliwością zastosowania paliwa zastępczego: drewna, zrębków, brykietów drzewnych, miału itp. Kotły te nie posiadają zasobnika paliwa i automatycznego podajnika, mają mniejsze wymiary.
* Ekogroszek - to paliwo stałe wytwarzane z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki(poniżej 0,6%), małej zawartości wody i substancji niepalnych. Dlatego podczas spalania wytwarzane są niewielkie ilości tlenków siarki i tlenków węgla, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Rozmiary ziaren ekogroszku (groszku węglowego) od 0,5 cm do 2,5 cm pozwalają stosować automatyczne dozowniki węgla.
** Pellety ( z ang. kulka, granulka, tabletka) - to materiał opałowy powstający ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków. Mają postać granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów, konfekcjonowane są najczęściej w workach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność. Powoduje to powstawanie w procesie spalania niewielkiej ilość popiołu, stąd ich użycie jest wygodne w kotłach centralnego ogrzewania wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik.
UWAGA! Zamiany kotłów z paliwa gazowego na paliwo stałe wiążą się z reguły z koniecznością zmian komina, na co należy zwrócić uwagę przy adaptacji projektu.
Szczegóły dotyczące aneksów należy ustalać zawsze w Biurze Sprzedaży i Obsługi Klienta w centrali krakowskiej:
 • telefonicznie pod numerem infolinii 801 80 80 80,
 • mailowo, pisząc na adres e-mail: bok@archeton.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.