FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > MULTIMEDIA > ANIMACJE

Animacje i filmy

Zapraszamy do oglądania animacji i filmów, które będą się sukcesywnie pojawiać w tej sekcji.
Mamy nadzieję, że dzięki zamieszczanym tutaj materiałom ułatwimy Wam wybór wymarzonego domu!
Każda playlista zawiera projekty wybrane z kolekcji Archetonu.

Wybierz playlistę:
Wirtualne spacery
Wirtualne spacery
Najnowsze projekty
Najnowsze projekty
Projekty domów flagowych
Projekty domów flagowych
Projekty domów parterowych
Projekty domów parterowych
Projekty domów z kolekcji NEOTON
Projekty domów z kolekcji NEOTON
Wybrane projekty domów z kolekcji MODERNA
Wybrane projekty domów z kolekcji MODERNA
Wybrane projekty domów z kolekcji NEO
Wybrane projekty domów z kolekcji NEO
Wybrane projekty domów z kolekcji Wille i Rezydencje
Wybrane projekty domów z kolekcji Wille i Rezydencje
Projekty domów na wąską działkę
Projekty domów na wąską działkę
Projekty domów małych do 100 m2
Projekty domów małych do 100 m2
Projekty domów od 100 do 130 m2
Projekty domów od 100 do 130 m2
Projekty domów od 130 do 150 m2
Projekty domów od 130 do 150 m2
Projekty domów od 150 do 170 m2
Projekty domów od 150 do 170 m2
Projekty domów od 170 do 190 m2
Projekty domów od 170 do 190 m2
Projekty domów dużych od 190 do 230 m2
Projekty domów dużych od 190 do 230 m2
Projekty domów dużych od 230 m2
Projekty domów dużych od 230 m2
Projekty domów z garażem dwustanowiskowym
Projekty domów z garażem dwustanowiskowym
Projekty domów kolekcje
Projekty domów kolekcje
Wydarzenia
Wydarzenia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.