FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PORADNIK INWESTORA > FORMALNOŚCI I PROCEDURY > Prawo budowlane > Co można zbudować bez pozwolenia na budowę

Co można zbudować bez pozwolenia na budowę

Szczegółowy wykaz obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę wyczerpuje art. 29 ustawy PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.). Lista jest długa i zawiera m.in. informacje spoza zakresu zainteresowania inwestora indywidualnego domu jednorodzinnego. Dlatego przytoczymy tu tylko dane o tych obiektach z wymienionej listy, które najczęściej powstają na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
Co można zbudować bez pozwolenia na budowę:
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o pow. zabudowy do 25 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki,
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 mkw,
 • pomosty o dł. całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, służące do cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, do uprawiania wędkarstwa czy do rekreacji,
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • obiekty małej architektury (murki, pergole),
 • ogrodzenia,
 • obiekty przeznaczone do tymczasowego użytkowania w trakcie budowy.
Pozwolenia na budowę nie wymaga także:
 • docieplenie budynku o wysokości do 12 m,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej.

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.