infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > BUDOWA DOMU > Eekologia i energooszczędność > Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Z początkiem 2013 roku rusza ogólnopolski, finansowany z funduszy UE, program wspierania budownictwa energooszczędnego. Instytucją dysponującą środkami w kwocie 300 mln zł na lata 2013-18 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na swojej stronie internetowej publikuje szczegółowe informacje o wymogach i procedurze postępowania dla zainteresowanych.
JAK ZBUDOWAĆ DOM JEDNORODZINNY Z DOPŁATĄ DO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO?
Schemat przedsięwzięcia krok po kroku

1. WYBRAĆ PROJEKT GOTOWY

Z myślą o inwestorach zainteresowanych dotacją, Archeton rozszerzył swoją ofertę i większość projektów zaprezentowanych w kolekcji Nowe projekty domów EKO 2013 spełniają wymogi niezbędne do osiągnięcia standardu energetycznego NF40*, dając inwestorowi możliwość ubiegania się o dopłatę w wysokości 30 tys. zł. Opracowano je w oparciu o szczegółowe wytyczne NFOŚ i GW**. Przegrody budowlane mają podwyższone parametry izolacyjności cieplnej, zaprojektowano wentylację mechaniczną z rekuperacją.
 • Można też wybrać każdy inny projekt z kolekcji projektów EKO i zlecić jego dostosowanie do wymogów programu. Adaptacja w Archetonie może też przewidywać zmianę technologii na drewniany szkielet prefabrykowany (więcej na domnamiare.pl).
 • Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego czy szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

2. ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Prawomocne pozwolenie na budowę jest jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o dotację (patrz p. 6). Architekt adaptujący przygotowuje adaptację wybranego projektu gotowego do warunków konkretnej lokalizacji oraz plan zagospodarowania działki. Tak opracowany projekt budowlany jest, jak w każdym innym przypadku, załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

3. ZLECIĆ OPRACOWANIE WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Projekt budowlany nie jest jedynym, koniecznym w toku procedur starania się o dotację. Należy wykonać także branżowe projekty wykonawcze, które cechuje większy stopień uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych. Wymóg ten wynika z bardzo precyzyjnych wytycznych NFOŚ i GW*** określających izolacyjność, szczelność połączeń, sprawność urządzeń grzewczych, wentylacyjnych itp.

4. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ PROJEKTU

Weryfikacja ma ocenić, czy projekt spełnia wymagania techniczne programu. Sprawdzeniu podlegają: projekt budowlany i wykonawcze projekty branżowe wraz z obliczeniami potwierdzającymi osiągniecie przez budynek standardu energetycznego i ze specjalnym oświadczeniem projektanta. Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji w formie listy sprawdzającej dołączane jest do wniosku o kredyt z dotacją (patrz p. 6 )
 • Weryfikacja projektu powinna poprzedzić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, aby w razie negatywnej oceny wprowadzić poprawki i dołączyć do wniosku zatwierdzony już przez weryfikatora projekt budowlany.

5. PODPISAĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

Umowa z wykonawcą jest wymagana przez bank udzielający kredytu z dotacją (patrz. p. 6). Budowę, najlepiej powierzyć jednej firmie. Kierownik budowy powinien mieć wiedzę i doświadczenie związane z budową domów energooszczędnych, a wykonawcy muszą być obeznani z izolacją mostków termicznych, szczelnością połączeń, stosowaniem zapraw i tynków termoizolacyjnych itp. Od ich fachowości zależy pozytywna weryfikacja robót budowlanych pod kątem ich jakości i zgodności z projektem (patrz p. 7).

6. ZŁOŻYĆ W BANKU WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ

Do wniosku trzeba dołączyć:
 • projekt budowlany z charakterystyką energetyczną budynku, , wykonaną zgodnie z wytycznymi NFOŚ i GW **
 • potwierdzenie pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego (patrz. p. 4),
 • kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,
 • potwierdzenie prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.
Przed podpisaniem umowy kredytowej w banku powinna tez zostać złożona umowa z wykonawcą robót budowlanych. (patrz p. 5).
 • Lista banków współpracujących z NFOŚ i GW w zakresie kredytowania budownictwa energooszczędnego, znajduje się na stronie internetowej funduszu.

7. ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ

Budowa wymaga specjalnego sposobu prowadzenia dokumentacji np. fotografowania jej istotnych etapów i detali. Każdy zastosowany na materiał i wyrób musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu, aprobaty techniczne, informacje o parametrach jakościowych itp. Przedsięwzięcie należy zakończyć najpóźniej w 3 lata od dnia podpisania umowy kredytowej z bankiem.

8. PRZEPROWADZIĆ ODBIÓR BUDYNKU I POWTÓRNĄ WERYFIKACJĘ

Ocenę spełnienia wymagań dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu. Sprawdza on całą dokumentację budowy i inne wymagane informacje np. protokoły wyników testu szczelności budynku, regulacji systemu wentylacyjnego i grzewczego oraz dokumenty potwierdzające zakup materiałów i urządzeń niezbędnych dla spełnienia wymagań programu.

9. WYSTĄPIĆ O DOTACJĘ

Inwestor, który zakończył przedsięwzięcie i skompletował dokumentację potwierdzającą osiągnięcie standardu energetycznego NF40, składa ją w banku wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Spełniwszy wszystkie wymogi może zostać beneficjentem programu. Dotacja w wysokości 30 tys. zł ma formę spłaty części kapitału przyznanego kredytu.
 • Beneficjent uiszcza należny podatek dochodowy związany z udzielonym ze środków NFOS i GW dofinansowaniem
 • Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu.
 • Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.
* wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie 40 kWh/m2rok
** wytyczne do programu priorytetowego
*** program priorytetowy

Data publikacji: 2013.02.07

Poradnik inwestora24/08/2017IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Styropian Austrotherm – zdrowe serce każdego systemu dociepleń
Każdy z nas wie, jak ważnym organem dla naszego organizmu jest serce. Dla każdego oczywistym jest, że o to serce należy odpowiednio dbać. Podobnie jest z systemem ocieplenia ścian zewnętrznych...
29/05/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
Jak powiększyć przestrzeń na poddaszu? Nowa kolekcja firmy VELUX
Poczucie przestrzeni, panoramiczny widok, niezwykłe możliwości aranżacji i komfortowe miejsce do życia – tak wiele można zyskać wykorzystując na poddaszu nowatorskie rozwiązania firmy VELUX...
11/05/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
Nowe, trzyszybowe okno dachowe VELUX do łazienki i kuchni
Energooszczędne, trzyszybowe, odporne na wilgoć i w przystępnej cenie – to główne zalety nowego okna dachowego VELUX GLU, które dostępne jest w podstawowej ofercie firmy od kwietnia....
28/04/2017TEMATY SPECJALNE
Aplikacja ViCare – instalacja grzewcza zawsze pod kontrolą
Nowa aplikacja mobilna Viessmann ViCare App to sposób na komfortową obsługę urządzenia grzewczego przez Internet....
Reklama
Convector
Reklama
Fakro
Reklama
Purmo
Reklama
Awilux
Reklama
Solbet
Reklama
Viessmann
Reklama