infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plDziennik budowy

Rozpoczynając budowę własnego domu należy pamiętać o dzienniku budowy. Prawo budowlane nakazuje jego prowadzenie; przepisy wykonawcze w tej sprawie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy (…), tablicy informacyjnej (…) Dz. U. Nr 108 poz. 953.
Jest to dokument przeznaczony do chronologicznej rejestracji przebiegu budowy oraz wszelkich okoliczności zachodzących w jej toku i mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonywania robót budowlanych; wpisów dokonywać mogą: projektant, kierownik budowy, inwestor i pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie.

Dziennik Budowy Archeton jest zgodny z wymogami zawartymi w w/w ustawie i jest dodawany bezpłatnie do każdej zamówionej dokumentacji projektowej.

Na ten sam temat