FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PORADNIK INWESTORA > BUDOWA DOMU > Ekologia i energooszczędność > Energooszczędność, ekologia i zdrowie

Energooszczędność, ekologia i zdrowie - nowe wymogi dla współczesnego domu

Budowa i użytkowanie domu nie pozostają bez wpływu na środowisko, choć tylko częściowo nadzoruje to prawo i organy administracji (np. poprzez egzekwowanie wywozu nieczystości i śmieci). Ale świadomość w tej kwestii rośnie dziś szybciej niż „wydajność” ustawodawców. Jeśli dbamy o funkcjonalność , estetykę czy bezpieczeństwo konstrukcji, dlaczego wybierając projekt domu mielibyśmy nie zatroszczyć się oto, by był także zdrowy i nieuciążliwy dla otoczenia?

Zdrowy dom

Zdrowy może być tylko wygodny dom; niebagatelne znaczenie ma więc w pierwszym rzędzie odpowiednio dobrany układ funkcjonalnyprojektu domu. Ale mówiąc o jakości życia i zdrowia domowników mamy na myśli przede wszystkim przyjazny człowiekowi mikroklimat wnętrza. Tworzy go korzystna lokalizacja inwestycji w czystej i zdrowej okolicy (o tym warto pomyśleć już przy zakupie działki) a dalej - właściwa wilgotność i czystość powietrza w budynku. Decydującą rolę odgrywają tu zastosowane przy budowie materiały i technologie. Oferują one charakterystyczne dla siebie właściwości fizyczne m.in. te, dotyczące przepuszczania i gromadzenia wilgoci. Wybierając sposób budowy domu oraz materiały budowlane(wyłącznie atestowane!) warto więc zorientować się jakie zalety i wady oferują one w tym zakresie. Nie zapominajmy też o tym, że tylko doświadczeni, fachowi wykonawcy wykonają prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ze znajomością istotnych szczegółów, mających wpływ np. na wymianę powietrza i wędrówkę wilgoci w pomieszczeniach i przegrodach budowlanych. Osoby szczególnie wrażliwe (np. cierpiące na alergie czy astmę) mogą rozważyć zainstalowanie w domu wentylacji mechanicznej. Przy wyborze projektu należy wówczas zwrócić uwagę na wysokość pomieszczeń, która powinna pozwolić na montaż instalacji pod stropem.

Dom energooszczędny

Energooszczędność jest modna w budownictwie. Nie może być inaczej - rosną koszty ogrzewania a ochrona środowiska przestała się kojarzyć jedynie z kontrowersyjnymi akcjami „zielonych” pasjonatów. Planując budowę domu energooszczędnego dobrze jest dysponować działką osłoniętą od północy i zachodu, wystawioną na ciepłe, południowe promienie słońca. Nie obowiązuje określona definicja domu energooszczędnego. Jeśli jednak chcemy wybrać spośród gotowych projektów domów propozycję spełniająca ogólne zasady jego idei, zwróćmy uwagę na:
  • bryłę domu- powinna być zwarta, a przynajmniej mało rozbudowana,
  • dach- najlepiej jeśli jest prosty, dwuspadowy, bez lukarn,
  • ilość, wielkość oraz rozmieszczenie okien i drzwi- powinno ich być najmniej w elewacji północnej, a najwięcej i największe - w południowej i/lub zachodniej,
  • specyfikację techniczną projektu- ściany zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U większe bądź równe 0,2 w/m2K. Do ogrzewania użyte powinny być wysokosprawne kotły kondensacyjne lub pompa ciepła. Mogą one współpracować z wentylacją mechaniczną odzyskującą ciepło ze zużytego powietrza, z kolektorami słonecznymi lub z kominkiem, wyposażonym w płaszcz wodny.
Jeśli wybrany projekt nie posiada wszystkich wymienionych cech, nie ma przeszkód, aby uzupełnić je na drodze adaptacji i zmian.Sprawdzona ekipa wykonawcza powinna dokończyć dzieła, dbając podczas budowy o staranną izolację mostków cieplnych. Podpowiemy też od razu, że ideę domu energooszczędnego realizują w pełni projekty domów Archetonu z kolekcji EKO.
Czy warto zainwestować w dom energooszczędny? Przeczytajcie Państwo jak zbudowano energooszczędny dom według projektu Tukan.

Co to jest dom ekologiczny?

Idea budownictwa i życia ekologicznego cieszy się rosnącą popularnością w krajach wysoko rozwiniętych. Pojęcie domu ekologicznego jest szersze niż energooszczędnego. Chodzi tu nie tylko o niskie zapotrzebowania na energię w trakcie jego użytkowania, ale także o naturalny „rodowód” inwestycji. Wytworzenie użytych do budowy materiałów i ich przewiezienie nie może się wiązać ze znacznym zużyciem paliwa i szkodliwą dla środowiska emisją pyłów i gazów. Preferowane są więc rodzime, nie wymagające dalekiego transportu, tradycyjne materiały i technologie. Żegnajcie egzotyczne podłogi, do łask wraca np. glina formowana ręcznie na plecionce z wikliny – jako wykończenie ścian. Trzciny, słomy, najlepiej takiej zebranej z sąsiedniego pola, używa się do izolacji ścian i pokrycia dachu. Drewno i naturalny kamień, zebrany w okolicy, triumfują. Cement znajduje się w odwrocie, jako najbardziej energochłonny i „brudny” produkt przemysłu. Budowlańcy na nowo uczą się układania wapiennych jastrychów pod podłogi i tynków zbrojonych sierścią końską.
Nawet ogród wokół domu ekologicznego wymaga obsadzenia wyłącznie miejscowymi gatunkami roślin, najlepiej takimi, które nie potrzebują dodatkowego podlewania (zużycie wody!) i pielęgnacji (chemiczne środki ochrony roślin!). Hoduje się w nim nie tylko kwiaty i krzewy ozdobne, ale i zioła kuchenne. Sałaty w różnych odmianach i odcieniach, ogórki i kapusta dają się układać w kompozycje ogrodowe równie efektowne, jak te z róż i rododendronów.
Czy dojrzeliśmy już do takich rozwiązań i sposobu myślenia? Cóż… przecież nie tak dawno tylko nieliczni brali serio kalkulowanie zysków z przetwarzania surowców wtórnych, a w kolektory słoneczne i elektrownie wiatrowe inwestowali tylko hobbyści.
Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją gotowych projektów domów energooszczędnych z naszej pracowni.

Data aktualizacji: 2013.02.11

Poradnik inwestora16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
25/11/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom za miastem
Kto z nas nie marzy o własnym domu stanowiącym prywatny azyl i schronienie przed wielkomiejskim hałasem, rozgardiaszem i wszędobylskim smogiem? Swój dom to swój dom i mało które mieszkanie w b...
24/06/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Kostka znowu w grze
W czasach pilnej potrzeby ochrony klimatu, dachy budynków coraz częściej pokrywa się roślinami odzyskując tym samym tereny zajęte pod budowę domów dla zieleni......
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.