FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

ILE KOSZTUJE BUDOWA DOMU - zacznij od kosztorysu!

W momencie kiedy pojawiają się plany wybudowania własnego domu, w pierwszej kolejności zastanawiamy się ile będzie kosztować budowa naszego domu. Jest to niezwykle ważne, aby oszacować, czy nas stać na budowę domu, aby nasze marzenia nie zamieniły się w "koszmar na jawie" czy "studnię bez dna".
W trakcie pierwszych konsultacji z architektem dowiemy się co w największym stopniu wpływa na koszty budowy domu, ustalimy co jest dla nas ważne i jakie priorytety chcemy zrealizować. Bazą do tego powinien być kosztorys budowlany. Wstępny, początkowy kosztorys pozwoli nam oszacować na jaki dom nas stać, a także będzie miał znaczenie przy wyborze projektu domu oraz jego wielkości, gdyż koszty liczone są w relacji do m2 powierzchni netto, czyli powierzchni liczonej po obrysie wewnętrznych ścian wszystkich pomieszczeń.

ILE KOSZTUJE BUDOWA DOMU - zacznij od kosztorysu!
Po dokonaniu wyboru projektu istotną rzeczą jest zamówienie profesjonalnego, szczegółowego kosztorysu dla naszego projektu. Kosztorys taki zawiera więcej informacji niż ten wstępny i znajdziemy tam:
 • PRZEDMIAR, czyli zestawienie dokładnej ilości wszystkich materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji inwestycji, w tym ilość ścian zewnętrznych, wewnętrznych, materiałów izolacyjnych, betonu do wylania ław fundamentowych, zbrojenia potrzebnego do wykonania elementów żelbetowych, a także ''przysłowiowych gwoździ'' potrzebnych do przymocowania papy na dachu.


Kosztorys szczegółowy zawiera też średnie ceny materiałów budowlanych wg aktualnych katalogów branżowych, które uwzględniają ceny najniższe i najwyższe. Staje się więc cennym narzędziem „kontrolnym” dla inwestora i daje poczucie, że jako inwestorzy wiemy dokładnie czego i w jakich ilościach nam potrzeba oraz pozwala kontrolować koszty budowy domu.

 • WYLICZENIE NAKŁADÓW PRACY (w roboczogodzinach) potrzebnych do wykonania poszczególnych prac: wykonania fundamentów, wybudowania ścian, położenia izolacji itp. Na tej podstawie możemy oszacować niezbędny czas realizacji inwestycji, wykonać wstępny harmonogram prac oraz zdecydować o sposobie budowy domu – czy będziemy budować tzw. ''metodą gospodarczą '', czy wykonanie budynku powierzymy specjalistycznej firmie.

 • CENĘ CAŁEJ INWESTYCJI oraz ceny poszczególnych jej etapów, tj.:
  • stanu zerowego,
  • stanu surowego otwartego,
  • stanu surowego zamkniętego,
  • robót wykończeniowych,


Kosztorys budowlany nie zawiera robót instalacyjnych, ale można to samemu oszacować, przyjmując, że koszty te stanowią ok.14.5 % wartości całej inwestycji.

W związku z powyższym możemy stwierdzić, że kosztorys umożliwi nam monitorowanie kosztów budowy domu, rozliczenie wykonawcy ze zrealizowanych zadań i zużytych materiałów oraz na „etapowanie” inwestycji jeśli będzie taka konieczność. Odpowiada nam na pytanie ile kosztuje budowa domu i czy zamykając poszczególne etapy budowy jesteśmy w stanie zrealizować swoją inwestycję zgodnie z planem i zamierzeniami.

Wielu inwestorom na starcie przedsięwzięcia kosztorys pomaga również przy wyborze wykonawcy. Mając tzw. ślepy kosztorys (czyli bez wpisanych cen ) możemy zrobić ''wewnętrzny przetarg '' i wybrać odpowiednią firmę. Możemy też uwzględnić wszelkie nieprzewidziane wydatki, które dosyć często pojawiają się na drodze do realizacji wymarzonego domu. Reasumując bez wątpienia cena jaką musimy ponieść na zakup kosztorysu wydaje się niewielka w porównaniu z korzyściami jakie może przynieść posiadanie tego dokumentu.
Autor: Elżbieta Rogowska

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.