FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > MULTIMEDIA > INTERAKTYWNE SPACERY 3D I APLIKACJE

Wnętrza domów - interaktywny spacer po domu 3D


Zapraszamy do aplikacji 3D, która zaprowadzi Państwa do wnętrza naszych wybranych projektów domów.
Sprawdź jakie oferujemy rozwiązania i produkty znanych marek, zainspiruj się!

Zobacz również inne filmy i animacje z udziałem naszych projektów


Projekt domu ELZA

Projekt domu Elza


Projekt domu DINGO

Projekt domu Dingo


Projekt domu BORÓWKA

Projekt domu Borówka


Projekt domu IGOR POLO

Projekt domu Igor Polo


Projekt domu FIGA

Projekt domu Figa


Projekt domu KWADRA

Projekt domu Kwadra


Projekt domu TAMARA POLO

Projekt domu Tamara Polo


Projekt domu ATOS

Projekt domu Atos


Projekt domu OBEREK

Projekt domu Oberek


Projekt domu AGATON POLO

Projekt domu Agaton Polo


Projekt domu KORDIAN ALFA

Projekt domu Kordian Alfa


Projekt domu BRATEK

Projekt domu Bratek


Projekt domu TRISTAN

Projekt domu Tristan


Projekt domu OLAF

Projekt domu Olaf


Projekt domu ZENON AS

Projekt domu Zenon As


Projekt domu ZEFIR G2

Projekt domu Zefir G2


Projekt domu AJAKS

Projekt domu Ajaks


Projekt domu BERENIKA

Projekt domu Berenika


Projekt domu IGNACY

Projekt domu Ignacy


Projekt domu HELIOS MAX

Projekt domu Helios Max


Projekt domu TYMOTEUSZ G2

Projekt domu Tymoteusz G2


Projekt domu MATEO

Projekt domu Mateo


Projekt domu MELINDA

Projekt domu Melinda


Projekt domu ARKADIA

Projekt domu Arkadia


Projekt domu SKARBEK POLO

Projekt domu Skarbek Polo


Projekt domu TAMARA

Projekt domu Tamara


Projekt domu HELIOTROP

Projekt domu Heliotrop


Projekt domu KALIPSO RE

Projekt domu Kalipso Re


Projekt domu ZENON REX

Projekt domu Zenon Rex


Projekt domu MODESTA

Projekt domu Modesta


Projekt domu MAJKA REX

Projekt domu Majka Rex


Projekt domu SOLARIS

Projekt domu Solaris


Projekt domu HERBERT

Projekt domu hHrbert


Projekt domu MATEO ALFA

Projekt domu Mateo Alfa


Projekt domu BLANKA NANO

Projekt domu Blanka Nano


Projekt domu FELICJA DUO

Projekt domu Felicja Duo


Projekt domu ANTARES

Projekt domu Antares


Projekt domu KONICZYNKA REX G2

Projekt domu Koniczynka Rex G2


Projekt domu ZYGA

Projekt domu Zyga


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.