FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PROJEKTY DOMÓW > kolekcje projektów

Kolekcje projektów

ParteroweParterowe

Parterowe

Na wąską działkęNa wąską działkę

Na wąską działkę

Z piwnicąZ piwnicą

Z piwnicą

Z garażem na 2 samochodyZ garażem na 2 samochody

Z garażem na 2 samochody

Z wjazdem od południaZ wjazdem od południa

Z wjazdem od południa

EnergooszczędneEnergooszczędne

Energooszczędne

Projekty małych domówProjekty małych domów

Projekty małych domów

Projekty średnich domówProjekty średnich domów

Projekty średnich domów

Projekty dużych domówProjekty dużych domów

Projekty dużych domów

TradycyjneTradycyjne

Tradycyjne

ModernaModerna

Moderna

NowoczesneNowoczesne

Nowoczesne

FlagoweFlagowe

Flagowe

Małe z piwnicąMałe z piwnicą

Małe z piwnicą

Rodziny projektówRodziny projektów

Rodziny projektów

ZameczkoweZameczkowe

Zameczkowe

POPPOP

POP

DworkoweDworkowe

Dworkowe

FantazyjneFantazyjne

Fantazyjne

Dla deweloperówDla deweloperów

Dla deweloperów

Wille i rezydencjeWille i rezydencje

Wille i rezydencje

W zabudowie bliźniaczejW zabudowie bliźniaczej

W zabudowie bliźniaczej

DwulokaloweDwulokalowe

Dwulokalowe

Lista alfabetycznaLista alfabetyczna

Lista alfabetyczna


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.