FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > Kontakt

KONTAKT


Kontakt

Archeton Sp. z o.o.

31-553 Kraków, ul. Cystersów 9

Infolinia 801 80 80 80
NIP 675 12 63 275
Kapitał zakładowy: 4 050 000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000051152

Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta
Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku: 8:00 do 16:00
Po godz. 16:00 oraz w soboty prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Projektowego i Adaptacji lub mailowo: bok@archeton.pl

BIUROWIEC ARCHETURA


DORADCY PROJEKTOWI I ADAPTACJA


Doradca projektowy
DORADCA
PROJEKTOWY

Godziny pracy:
Pn-Pt
9:00 17:00

Joanna
Jurczyk
Doradca projektowy
DORADCA
PROJEKTOWY

Godziny pracy:
Pn-Pt
8:00 20:00
Sb-Nd
10:00 18:00
Wojciech
Deptuła
Doradca projektowy
DORADCA
PROJEKTOWY

Godziny pracy:
Pn-Pt
8:00 20:00
Sb-Nd
10:00 18:00
Bożena
Zyznawska

BIURA SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA


Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta
tel. 48 12 295 05 77
kom. 48 501 353 368
e-mail: bok@archeton.pl

Biuro Zarządu
tel. 48 12 295 05 51
kom. 48 695 320 098
e-mail: sekretariat@archeton.pl

Obsługa Klientów Biznesowych
Dominika Karolczyk
tel. 48 12 295 05 50
kom. 48 506 465 841
e-mail: b2b@archeton.pl

Obsługa Przedstawicieli Regionalnych oraz sprzedaż projektów dla deweloperów
Bożena Zyznawska
tel. 48 12 295 05 86
kom. 48 695 210 497
e-mail: wspolpraca@archeton.pl

DZIAŁY I PRACOWNIE


Dział Marketingu
tel. 48 12 295 05 92
kom. 48 695 320 096
e-mail: marketing@archeton.pl

Pracownia architektoniczna
e-mail: architekt@archeton.pl

Pracownia konstrukcyjna
e-mail: konstrukcje@archeton.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.