FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Gotowy kosztorys budowy domu

Kosztorys budowlany jest elementem kluczowym podczas planowania inwestycji jaką jest budowa domu. Pozwala oszacować wielkość wydatków i powziąć decyzję o wysokości ewentualnego kredytu, jest nieodzownym narzędziem w negocjacjach cenowych z wykonawcami, w kontrolowaniu wydatków oraz rozliczaniu poszczególnych robót budowlanych.

Kosztorys budowlany, który można zakupić wraz z projektem domu jest opracowany po to by ułatwić Ci cały proces inwestycyjny!

Dlaczego warto mieć kosztorys do projektu?

 • dowiesz się, ile dokładnie kosztują poszczególne etapy budowy,
 • otrzymasz pełny kosztorys w celu przedłożenia w banku, jeśli chcesz skorzystać z kredytu na budowę domu,
 • poznasz średni ogólnopolski poziom cen poszczególnych materiałów i porównasz je z cenami w Twoim regionie,
 • będziesz świadomym inwestorem i partnerem w rozmowie z wykonawcami,
 • łatwo zweryfikujesz oferty cenowe dotyczące materiałów i robocizny - będziesz miał skalę porównawczą i możliwość negocjacji,
 • zrozumiesz, że spełnienie marzenia o własnym domu, to wielkie wyzwanie, któremu teraz łatwiej sprostasz,
ponadto:
 • korzystając z płyty CD zaktualizujesz samodzielnie kosztorys za pomocą specjalnego korektora, który umożliwi Ci wprowadzanie zmian dotyczących: cen materiałów budowlanych, stawek roboczogodzin, narzutów firm wykonawczych
  (korektor nie posiada funkcji zapisu zmian),
 • wydrukujesz za pomocą przeglądarki dowolną część oryginalnego kosztorysu pełnego (np. zestawienie materiałów z podziałem na poszczególne elementy budowy lub kosztorys uproszczony)
Kosztorys obejmuje stan surowy zamknięty budynku wykonany systemem zleconym oraz roboty wykończeniowe (wersja "pod klucz"), bez instalacji. Przyjęty poziom cen to średnie ceny zarówno materiałów jak i stawek robocizny dla terenu całej Polski wg stawek Sekocenbudu, jakie obowiązywały w kwartale, kiedy kosztorys sporządzono. Koszt instalacji kształtuje się na poziomie 14,5% podanej wartości całkowitej kosztu budowy. Wszystkie ceny są cenami netto.

Kosztorys budowlany zawiera:
 • opis kosztorysu,
 • stawki i narzuty,
 • wszystkie pozycje kosztorysowe,
 • przedmiary robót budowlanych,
 • tabele elementów scalonych,
 • zestawienie robocizny,
 • zestawienie materiałów z podziałem na poszczególne etapy budowy,
 • sprzęt potrzebny do przeprowadzenia wszystkich prac budowlanych
Ponadto na płycie CD znajdują się: korektor i przeglądarka do kosztorysu.

Kosztorys dostępny w dwóch opcjach cenowych:

 1. Pakiet „RAZEM”

  WYDRUK - 90 zł
  CD WYDRUK - 195 zł


  to kosztorys zamówiony z projektem budynku
  (także, jeśli zamówienie na kosztorys złożysz po otrzymaniu dokumentacji projektowej i podasz nr faktury zakupu projektu)

 2. Pakiet „SOLO” - CD WYDRUK - cena kosztorysu – 249 zł brutto
  (przy zakupie kosztorysu nie powiązanym z zakupem projektu)
Kupując kosztorys wraz z projektem oszczędzasz!

Złóż zamówienie korzystając z formularza zamówień lub zadzwoń do Biura Sprzedaży i Obsługi Klienta - infolinia: 801 80 80 80; (opłata za połączenie jak za 1 impuls rozmowy lokalnej), szczegóły zamówienia ustalisz z naszym konsultantem.

Sprzedawane przez nas kosztorysy są oferowane wyłącznie do projektów w technologii murowanej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.