FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Kronika Budowy -Zoja Lux

Rzeszotary w gminie Świątniki Górne k. Krakowa słynęły niegdyś z wyrobu sit (rzeszot). Tu, w pagórkowatej okolicy, nad rzeka Wilgą powstał dom wg projektu Zoja Lux (131,6m2).

Inwestor zdecydował się na włączenie do salonu pokoju na parterze i na zmianę materiałów ściennych: zamiast betonu komórkowego zastosowano pustaki ceramiczne Heluz.

Piękna działka pod Zoję Lux położona jest w pobliżu stadniny koni. Spacerem można stad dotrzeć do położonego najbliżej Krakowa wyciągu narciarskiego Podstolice.
PowiększeniePowiększenie

Prace ziemne były dość skomplikowane - konieczne było głębokie fundamentowanie (2,5m). Ściany fundamentowe ocieplono następnie styrodurem.
PowiększeniePowiększenie
Do ułożenia podłóg na gruncie użyto nowoczesnego systemu żelbetowego stropu gęstożebrowego Rector.
PowiększeniePowiększenie

Zamkniecie stanu zero. Trwają przygotowania do murowania ścian parteru z pustaków ceramicznych Heluz. Razem z 20cm wełny mineralnej będzie cieplutko!
PowiększeniePowiększenie
Zarysowuje się bryła Zoi. Widać dolny fragment charakterystycznego ryzalitu, w którym zaprojektowano jadalnię miedzy kuchnią a salonem.
PowiększeniePowiększenie
Powstaje strop nad parterem i balkon nad ryzalitem jadalni. Poddasze i więźba gotowe są mimo zimy. W nieużytkowej części poddasza znajdzie się rekuperator.
PowiększeniePowiększenie
Donice ujmujące wejście, wykończone ręcznie formowaną płytką KMK Klinkier Hadsund Zoi czekają na ogrodnika. Okna drewniane - Włoszczowa, brama - Hoermann.
PowiększeniePowiększenie

Piwniczka dostępna z ogrodu pod tarasem doskonale wpisała się w spadek terenu. Od frontu uwagę zwraca staranne wykończenie okapu i daszku nad wejściem.
PowiększeniePowiększenie
A tak prezentowała się Zoja Lux w przedwiosennym słońcu 2013r. Wszystkie drewniane detale utrzymano w jednolitej kolorystyce. Prawda, że prześliczna?!
PowiększeniePowiększeniePowiększenie

Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Hörmann


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.