FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Kronika Budowy - Zojka Mini


Bosutów leży w gminie Zielonki, na północ od Krakowa. Blisko stąd do miasta, a jednocześnie do atrakcyjnych turystycznie terenów Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i Ojcowskiego Parku Narodowego . W tej spokojnej, zielonej okolicy inwestorzy Zojki Mini (109,9m2) zdecydowali się na budowę swojego domu z Archetonem.
Dokonali niewielkich zmian w projekcie: powiększyli salon kosztem dodatkowego pokoju na parterze i wybrali na ściany zewnętrzne beton komórkowy Termalica, ocieplony styropianem 15cm.


Maj 2012r. Płaska, otoczona niską zabudową działka przygotowywana jest do budowy. Usuwanie darni i grodzenie terenu nadzoruje nasz doradca Paweł Oleksy.

PowiększeniePowiększenie

Pańskie oko konia tuczy. Nikt lepiej nie dopilnuje wykopów pod fundamenty niż konstruktor Archetonu inż. Jakub Jasiński.

PowiększeniePowiększenie

Warunki posadowienia są trudne, teren podmokły. Wymianę i zagęszczenie gruntu pod fundamenty zakończono w połowie maja 2012r.

PowiększeniePowiększenie

Zastosowano innowacyjny system hydroizolacji firmy Alpha Dam, Ławy wylano do plastikowych korytek, uszczelnianych w narożnikach taśmą butylowo-aluminiową.

PowiększeniePowiększenie

Ściany fundamentowe wyrosły do końca maja 2012r. Ocieplono je styrodurem i zainstalowano drenaż obwodowy.

PowiększeniePowiększenie

Letnie miesiące były bardzo pracowite. Na początku września bryła domu była gotowa i rozpoczęto konstruowanie więźby dachu.

PowiększeniePowiększenie

We wnętrzach zastosowano tynki gipsowe, do ogrzewania - kocioł gazowy firmy Viessmann.

PowiększeniePowiększenie

Listopad 2012.Elewacje Zojki pokrył tynk akrylowy, a podmurówkę – mozaikowy. Wprawiono okna Dako i bramę garażową Hoermann.

PowiększeniePowiększenie

Przedwiośnie 2013. Stolarka i detale Zojki harmonizują z jasną kolorystyka elewacji. Tym wyraźniej rysują się płaszczyzny grafitowej dachówki Braas i, nagiego jeszcze o tej porze roku, podłoża. Czas na ogród!

Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Hörmann


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.