FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Kronika Budowy - Zorza

Zorza (135,4m2) to wygodny dom o rozbudowanym rzucie ,idealnie wpisującym się w działki na szczycie lekkiego wzniesienia. I rzeczywiście - gminę Świątniki Górne, w której leżą Wrząsowice, nazywano niegdyś Górkami.

 

Na początku września 2012 na pięknej, widokowej działce zasypano fundamenty Zorzy i przygotowano warstwy podłogi na gruncie. Stan zero zamknęły schody zewnętrzne. Różnica poziomów miedzy garażem a częścią mieszkalną idealnie wpisała się w warunki ukształtowania terenu na parceli.

PowiększeniePowiększenie

Użytą w pierwotnym projekcie ceramikę, zastąpiły bloczki gazobetonowe Solbet układane na cienkiej zaprawie klejowej. Bryła parteru zarysowała się jeszcze przed końcem września i można było przystąpić do szalowania wieńców i stropów

PowiększeniePowiększenie

Widać szalunek pod balkon nad wyjściem na taras ogrodowy oraz podstemplowany strop i biegi schodów. Pozostawione w ścianie strzępie wyznaczają przyszła ścianę działową oddzielającą salon od holu.

PowiększeniePowiększenie

Bryłę Zorzy zamknęły w końcu lutego 2013 (zweryfikować datę) okna (wpisać jakie) i brązowa dachówka cementowa Braas. Potrójne drzwi balkonowe od południa otwierają salon na rozległą płaszczyznę przyszłego ogrodu.

PowiększeniePowiększenie

Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Hörmann


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.