FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > REALIZACJE > Kroniki Budowy

Kroniki budowy

Kronika budowy - Mariola

Mariola z Piekar koło Tyńca

Mariola (124,5m2) należy do domów z użytkowym poddaszem, połączonych ekonomicznie z garażem w jedną bryłę. Program funkcjonalny parteru to kompletne mieszkanie, a na poddaszu są cztery dodatkowe pokoje z łazienką i garderobą. Dekoracyjny ryzalit jadalni, lukarnę akcentującą fronton i balkony w ścianach szczytowych zaprojektowano lekko i nowocześnie.
Kronika budowy - Zoja Lux

Zoja Lux - Rzeszotary, gmina Świątniki Górne k. Krakowa

Rzeszotary w gminie Świątniki Górne k. Krakowa słynęły niegdyś z wyrobu sit (rzeszot). Tu, w pagórkowatej okolicy, nad rzeka Wilgą powstał dom wg projektu Zoja Lux (131,6m2).
Kronika budowy - Zojka Mini

Zojka Mini - Bosutów

Bosutów leży w gminie Zielonki, na północ od Krakowa. Blisko stąd do miasta, a jednocześnie do atrakcyjnych turystycznie terenów Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i Ojcowskiego Parku Narodowego . W tej spokojnej, zielonej okolicy inwestorzy Zojki Mini (109,9m2) zdecydowali się na budowę swojego domu z Archetonem.
Kronika budowy - Zorza

Zorza z Wrząsowic, gm. Świątniki Górne k. Krakowa

Zorza (135,4m2) to wygodny dom o rozbudowanym rzucie ,idealnie wpisującym się w działki na szczycie lekkiego wzniesienia. I rzeczywiście - gminę Świątniki Górne, w której leżą Wrząsowice, nazywano niegdyś Górkami.

Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann
Reklama
CEDRAL


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.