FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Mój dom - jak z bajki

Chyba każdy, kto decyduje się na budowę własnego domu, chciałby przede wszystkim, aby jego wygląd, kolorystyka, detale architektoniczne, były wyrazem indywidualnych upodobań estetycznych i realizacją własnej wizji plastycznej. Ale...

Czy naprawdę można wybudować każdy dom z marzeń?

Niektórych z Państwa dziwić może fakt, że kwestie plastycznych rozwiązań architektonicznych znalazły się dopiero na szóstym miejscu w naszym „dekalogu” reguł dobrego wyboru projektu. Wystarczy jednak zapoznać się z całym naszym dziesięciopunktowym poradnikiem (a także z kolejnymi artykułami omawiającymi szerzej poszczególne reguły), aby stało się to oczywiste i zrozumiałe. Otóż na konkretnej parceli, mimo, że jest ona naszą własnością, nie zawsze wybudujemy dokładnie to, co chcemy. Istniejąca w sąsiedztwie zabudowa i krajobraz, potrzeby szerszej grupy użytkowników otaczającej przestrzeni oraz wizja planistów tworzą podstawy ładu przestrzennego, którego strzegą urzędy gmin. Charakter architektury, gabaryty bryły domu i sposób jej wkomponowania w otoczenie w równie dużym stopniu, co od naszych upodobań, zależą od postanowień właściwych organów władzy samorządowej, zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). One określą, jak nasz dom ma się wrysować w pierzeję ulicy czy w panoramę osiedla, widoczną np. z pobliskiego wzniesienia.
Marzenia o takiej, a nie innej architekturze domu, nie w każdej lokalizacji uda się więc w stu procentach zrealizować. Warto zdawać sobie z tego sprawę jeszcze przed zakupem działki w konkretnym terenie.
I stąd dopiero szósta pozycja indywidualnych upodobań i gustów w tym swoistym rankingu najważniejszych czynników wpływających na wybór projektu.

A jak to jest gdzie indziej?

Bezkrytyczne i bezdyskusyjne podporządkowywanie się odgórnym obostrzeniom administracyjnym nie leży w naszym charakterze narodowym. Przyjrzyjmy się jednak, z jaką atencją do prawa odnoszą się nasi zachodni sąsiedzi jak konsekwentnie i z dumą przy pomocy nakazów i zakazów pielęgnują swoje tradycje dotyczące materiałów i kolorystyki budynków Włosi. To właśnie takie podejście sprawia, że austriackie miasteczka mają tyle atrakcyjnego dla turystów uroku, a włoskie zespoły urbanistyczne, rozwijające się przez stulecia, zadziwiają przybyszy z całego świata jednorodnością i spójnością. Toskańskie miejscowości na włoskiej prowincji przyciągają najsławniejszych, najbogatszych ludzi z całego świata, którzy tu koniecznie chcą mieć jedną ze swoich posiadłości.
Miejscowe plany zagospodarowania, a tym bardziej zalecenia wynikające ochrony konserwatorskiej lub krajobrazowej, można oczywiście traktować jako swoisty „zamach na wolności obywatelskie”. Ale w rzeczywistości są one niezbędne do utrzymania w ryzach indywidualnych potrzeb i inwencji poszczególnych inwestorów dysponujących gruntami na danym terenie. Chodzi o to, aby chronić prawa innych użytkowników przestrzeni i o to, aby każdy najmniejszy jej skrawek wpisywał się harmonijnie w większą, piękną całość.

Jak wybrać projekt, który podoba się inwestorowi i jednocześnie spełni stawiane mu warunki?

Podkreślić należy, że ofertę gotowych domów jednorodzinnych stanowią w przeważającej części domy wyrosłe z modelu środkowoeuropejskiego budynku: na rzucie prostokąta i z dwuspadowym, stromym dachem. W większości będą więc one odpowiednie praktycznie na całym obszarze między Bugiem i Odrą, bo prawo stwarza co prawda ramy dotyczące podstawowych parametrów, w jakich powinna mieścić się nowa inwestycja, ale pozastawia tez inwestorowi pewną dowolność . Jeśli więc na podstawie wypisu z planu miejscowego lub WZ znane są już: maksymalne wymiary rzutu, dopuszczalna wysokość budynku, kształt i nachylenie dachu itp., reszta zmoże być wyłącznie efektem tego, co nam w duszy gra.
A gra różnie: regionalnie, dworkowo , nowocześnie; jednym ozdobnie - innym w duchu prostoty, jedni chcą się wyróżnić, inni - raczej wtopić w tło. Dla ułatwienia wyboru wyodrębniliśmy w ofercie Archetonu kolekcje stylistyczne i tematyczne projektów domów; np. kolekcja Lux, Neo… czy domy Natura bądź Eko.
Przypominamy jednak, że detale, materiały wykończeniowe i kolorystyka decydujące o wyrazie plastycznym budynku w równym stopniu co kształt i skala jego bryły, są w projekcie gotowym jedynie zasugerowane. Każdy inwestor może w tym zakresie dokonać z pomocą projektanta adaptującego zmian bez zgody autora projektu. Namawiamy, aby zadać sobie trochę trudu i przeprowadzić te zmiany nie tylko w zgodzie z własnym gustem, ale także w duchu lokalnych tradycji budownictwa.

A co jeśli trudno sprecyzować własne oczekiwania?

Różnorodność stylistyczna dostępnej na rynku oferty projektów domów odzwierciedla chyba wszelkie możliwe gusty i upodobania. Jest rzeczywiście ogromna i jeśli okaże się, że trudno nam się w niej poruszać, najlepiej nawiązać kontakt z architektem adaptującym jeszcze przed wyborem projektu. Niech będzie on naszym doradcą i jako osoba związana z konkretnym miejscem, przewodnikiem po jego krajobrazie i tradycjach budowlanych. Może się okazać, że jedynym rozwiązaniem, w przypadku naszych specyficznych preferencji czy warunków naturalnych panujących na działce czy innych wymogów, będzie projekt indywidualny. Projekt indywidualny może powstać na bazie wybranej propozycji z oferty gotowej Archetonu.
Inwestor sam wybiera osobę adaptującą projekt, która przede wszystkim powinna mieć do tego stosowne uprawnienia. Może to być m.in. dział doradztwa projektowego i adaptacji firmy oferującej projekty gotowe tak, jak w Archetonie.

Poradnik inwestora16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
25/11/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom za miastem
Kto z nas nie marzy o własnym domu stanowiącym prywatny azyl i schronienie przed wielkomiejskim hałasem, rozgardiaszem i wszędobylskim smogiem? Swój dom to swój dom i mało które mieszkanie w b...
24/06/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Kostka znowu w grze
W czasach pilnej potrzeby ochrony klimatu, dachy budynków coraz częściej pokrywa się roślinami odzyskując tym samym tereny zajęte pod budowę domów dla zieleni......
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.