FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > O FIRMIE

O firmie

Profil działalności

Profil działalności

Jesteśmy firmą projektową działającą na rynku w Polsce od 1991 r. Od początku swojej działalności zajmujemy się opracowaniem i sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych...

Odpowiedzialność społeczna Archetonu

Odpowiedzialność społeczna Archetonu

Archeton należy do firm, które wdrażają w procesie swojego funkcjonowania CSR. Idea CSR określa odpowiedzialny biznes jako taki, który: przynosi zyski, przestrzega prawa, postępuje etycznie, wspiera społeczeństwo...

Współpraca - sprzedaż projektów

Współpraca - sprzedaż projektów

Jeśli Twoja firma pragnie poszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż gotowych projektów domów jednorodzinnych z oferty Archetonu, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy...

Firmy współpracujące

Firmy współpracujące

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firm partnerskich pracowni Archeton. Z większością z zaprezentowanych firm współpracujemy już od wielu lat. Polecamy...

Aktualności

Aktualności

Zawsze aktualne i ciekawe artykuły i porady na tematy związane z wyborem projektu domu, z budownictwem i z Archetonem...


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.