FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Osiedle Pniów

Osiedle Pniów

ZOBACZ REALIZACJE

Realizacja 1
Realizacja 2
Realizacja 3
Realizacja 4
Realizacja 5
Realizacja 6
Realizacja 7
Realizacja 8
Realizacja 9
Realizacja 10
Realizacja 11
Realizacja 12
Realizacja 13
Realizacja 14
Realizacja 15
Realizacja 16
Realizacja 17
Realizacja 18
Realizacja 19
Realizacja 20
Realizacja 21
Realizacja 22


Osiedle Pniów to kompleks ponad 20 domów o powierzchni od 130 do 200 metrów kwadratowych, położonych na działkach o powierzchni od 500 do 2000 metrów kwadratowych. Jednym z jego największych atutów jest lokalizacja w zacisznym i spokojnym miejscu, a jednocześnie pobliżu głównych dróg. Osiedle znajduje się w Pniowie, zaledwie półtora kilometra od centrum Pyskowic i 10 kilometrów od Gliwic. Komunikację ułatwia łatwy dojazd do autostradA1 i A4.

Osiedle spełnia najwyższe standardy. Zapewniają to wyjątkowe domy, najwyższej jakości materiały wykorzystane przy budowie oraz infrastruktura – droga wewnętrzna z dwoma wjazdami oraz własna oczyszczalnia ścieków. Domy oferowane są w dwóch standardach –surowym zamkniętym i deweloperskim wykończonym.

Zobacz projekty domów wykorzystane przy projektowaniu osiedla:

Projekt domu Zofia Prima

Zofia Prima

105,6 m2
Projekt domu Zofia Prima G2

Zofia Prima G2

117,0 m2
Projekt domu Hania Duo

Hania Duo

125,7 m2
Projekt domu Mariola Polo

Mariola Polo

138,0 m2
Projekt domu Majka

Majka

88,4 m2

Ul. Miodowa

44-120 Pniów

KONTAKT DLA DEWELOPERÓW

Inga Wituszyńska-Górniak

tel. 48 12 295 05 52
kom. 48 695 320 097
e-mail: wspolpraca@archeton.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.