FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Otwarte czy zamknięte?

Kominek z otwartym paleniskiem to bardzo stary wynalazek, mocno zakorzeniony w tradycji i kojarzący się z dobrobytem. Bo przecież korzystano z niego w zamożnych domach, rezydencjach szlacheckich czy na zamkach. W czasie kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych XX wieku doczekał się jednak mocnej konkurencji w postaci zamkniętego wkładu kominkowego.

Żywy ogień
Tradycyjne kominki z otwartym paleniskiem buduje się dzisiaj głównie dla przyjemności. Mogą jednak pełnić również funkcję awaryjnego źródła ciepła lub dogrzewać w tzw. okresach przejściowych, gdy temperatura powietrza jest niska, ale nie działa centralne ogrzewanie. Kominki te są również budowane w reprezentacyjnych pomieszczeniach hoteli oraz w karczmach i tym podobnych lokalach. Chodzi bowiem w tych przypadkach nie tyle o ogrzewanie, ile o stworzenie wyjątkowego nastroju. Otwarte paleniska mogą być zasilane drewnem, ale też gazem ziemnym, propanem-butanem lub propanem. Ciepło rozchodzi się z nich tylko na zasadzie promieniowania, co oznacza, że ciepło zawarte w spalinach jest tracone. Kominek otwarty opalany drewnem najłatwiej zbudować przy ścianie lub w jej narożniku. Wtedy tylna ścianka może być murowana, a jeśli mamy jeszcze osłonięte boki paleniska, to łatwiej jest uzyskać prawidłowy ciąg w kominie. Oznacza to, że ogień będzie płonął równo, a powstający dym lub produkty spalania (w przypadku kominków zasilanych np. gazem) nie pozostaną w pomieszczeniu i będą usuwane poza budynek. Decydując się na otwarte palenisko musimy zadbać o bezpieczeństwo jego użytkowania. Wymaga to m.in. osłonięcia posadzki przed kominkiem materiałami niepalnymi, takimi jak na przykład blacha lub płytki ceramiczne. I choć w przypadku kominków opalanych gazem nie zachodzi obawa rozpryśnięcia się iskier, to jednak nie warto ryzykować.
Kominki opalane gazem mogą być otwarte z jednej, a nawet z trzech stron i montowane przy ścianie, ale też w narożniku, albo jako jej zakończenie - w tym przypadku stosuje się paleniska trójstronne. Otwartych kominków tradycyjnych buduje się coraz mniej, gdyż jako urządzenia grzewcze nie są one ekonomiczne – umożliwiają ogrzanie tylko pomieszczenia, w którym się znajdują, ponadto większość energii cieplnej powstającej podczas palenia w nich ucieka przez komin.

Praktyczne i skuteczne
Kominki z zamkniętą komorą spalania, czyli wkłady i kasety grzewcze, są bardziej praktyczne. Ich wydajność jest znacznie większa niż kominków otwartych, ponadto nie trzeba pilnować ognia, gdyż nie ma możliwości, aby wydostał się on na zewnątrz. Najważniejszą zaś zaletą jest możliwość precyzyjnego sterowania ciepłem oraz ogrzewania nie tylko tego pomieszczenia, w którym kominek się znajduje. Rozróżnienie między kasetą a wkładem sprowadza się do różnic w ich budowie. Są one niewielkie, ale umożliwiają w przypadku kasety montaż w już istniejącym, otwartym palenisku, zaś w przypadku wkładu - zabudowę w nowo wznoszonym kominku.
Zamknięte paleniska pobierają potrzebne do ich pracy powietrze oddzielnym przewodem bezpośrednio spoza budynku. Mogą być więc instalowane – w przeciwieństwie do otwartych palenisk – nie tylko w obiektach wolno stojących, ale też w pokojach hotelowych czy apartamentach mieszkalnych. Wspomniany przewód powietrzno-spalinowy może bowiem być wyprowadzony przez dach, ale też przez ścianę budynku. Wkłady oraz kasety kominkowe mogą być opalane nie tylko drewnem. Wygodne w użytkowaniu, bo niemal całkowicie bezobsługowe są kominki zasilane gazem. Mają one jeszcze jedną istotną zaletę - w palenisku nie muszą mieścić się polana, zatem urządzenie może być znacznie płytsze.
Wkłady i kasety oferują znacznie bogatsze wzornictwo niż jest to możliwe w przypadku tradycyjnych kominków. Kominek może bowiem być przeszklony nie tylko z jednej strony czy dwóch, ale nawet z czterech. Urządzenie można ustawić przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia, ale też po środku. Można też wbudować je w ścianę między pomieszczeniami - służą do tego tzw. kominki dwustronne, wyposażone w dwie znajdujące się naprzeciw siebie szyby. Urządzenia różnią się nie tylko liczbą szyb, ale też ich kształtem – dostępne są płaskie, pryzmatyczne, czyli załamane pod kątem oraz panoramiczne, wygięte w łagodny łuk. Inne różnice to wielkość, kształt paleniska, sposób otwierania drzwiczek, wykończenie. Drzwiczki mogą być otwierane na bok, na prawą lub lewą stronę oraz podnoszone – dostępne są wkłady z drzwiczkami chowanymi pod obudowę lub pod wkład. Wkłady gazowe mogą mieć długość od 80 cm aż do 2 m. Nie muszą stać na podłodze, są bowiem modele, które można zamocować do ściany. Widoczne elementy kominków mogą być lakierowane proszkowo, przy czym powszechnie dostępny jest kolor antracytowy. Jest też duża ilość modeli, w których ramki drzwiczek i inne elementy są powlekane 24-karatowym złotem. Obsługa kominków gazowych sprowadza się do odkurzenia raz na jakiś czas paleniska. Płomień włącza się, wyłącza i reguluje za pomocą pilota.
Co wybrać?
Oczywiście, przed podjęciem decyzji dotyczącej rodzaju kominka, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką funkcję ma on pełnić. Myślę jednak, że względy praktyczne przemawiają za paleniskami zamkniętymi. A jeśli nie chcemy utracić możliwości kontaktu z żywym ogniem, można przecież wybrać takie urządzenie, które po otwarciu i schowaniu drzwiczek będzie wyglądało jak tradycyjny kominek. Wiele przemawia również za kominkami opalanymi gazem. Są bowiem bezpieczne w użytkowaniu, wzornictwo jest bardzo bogate, a obsługa niekłopotliwa i pozbawiona męczących, "brudnych" czynności.
Artykuł przygotował Paweł Węgrzyn - www.sparke.pl
Seria gazowych wkładów kominkowych DreamFIRE

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.