infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > Regulaminy Serwisu > polityka prywatności


Archeton Sp. z o .o. szanuje prawa swoich klientów, internautów do prywatności. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Polityka prywatności

Ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu traktujemy priorytetowo, dlatego też zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Archeton Sp. z o.o.:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ryszard Czapla - Prezes Zarządu Archeton Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-355 Kraków tel.: 48 12 295 05 51 adres e-mail: ryszard.czapla@archeton.pl
 2. W Archeton Sp z.o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 48 12 295 05 51 lub adresem e-mail: iod@archeton.pl.
 3. Archeton Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w następujący sposób:
  • podczas zakładania profilu na stronie www.archeton.pl lub forum.archeton.pl
  • podczas procesu zakupu projektu
  • podczas usług związanych z adaptacją projektu
  • podczas zamawiania bezpłatnego lub płatnego katalogu
  • podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Doradztwa Projektowego (kontakt mailowy, telefoniczny lub wypełnienie formularza z poziomu strony)
  • bezpośrednio podczas wizyty na www.archeton.pl

  Podczas rejestracji wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail, loginu i hasła. Archeton sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Regulaminach umieszczonych w serwisie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu w każdej chwili, jak też przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego wpisów oraz danych.
 4. W Archeton Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe:
  • w celu realizacji zamówienia na zakup projektu, zamówienie bezpłatnego lub płatnego katalogu, odpowiedź na zapytanie skierowane telefonicznie lub drogą elektroniczną
  • w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dotyczącej aktualnej oferty
  • w celach analitycznych i statystycznych
  • za zgodą udzieloną przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom z branży budowlanej lub finansowej
  • w celu udziału w konkursach
  • w celu obsługi procesów rekrutacji
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Archeton Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezes Zarządu Archeton Sp. z o.o. A także sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO i ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Archeton Sp z o.o. danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Serwis Archeton.pl zawiera treści, które są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawą o ochronie Praw autorskich i praw pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631)
 9. Serwis Archeton.pl zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin serwisu Archeton.pl Powyższe oznacza, iż Archeton w każdym momencie, bez potrzeby podawania uzasadnienia posiada uprawnienie do uniemożliwienia dostępu do określonych treści i danych Użytkowników oraz do odmowy rozpowszechniania lub zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub poszczególnych wypowiedzi/wpisów Użytkownika. Użytkownik zamieszczając wpis w serwisie przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie zamieszczonego przez niego wpisu lub zablokowanie dostępu jest równoznaczne z powiadomieniem go ( zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Archeton wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 10. Serwis Archeton.pl, nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub postach, tematach na Forum (forum.archeton.pl) , jak też nie weryfikuje ich treści. Użytkownicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 11. Podczas korzystania z serwisu Archeton.pl nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.
 12. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w serwisie Archeton.pl wymaga obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po serwisie Archeton.pl.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie. Zmiany stają się skuteczne z dniem opublikowania.

 

Zobacz też Polityka prywatności aplikacji mobilnych
Na ten sam temat