infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Projekt domu Zoja Lux Energo (E-1034) - podobne projekty

   odbicie lustrzaneOUTLET
CENA PROJEKTU: 3490 zł / 1745

PROJEKTY PODOBNE

Projekty spełniające kryteria: 45
Siatka dużaSiatka małaListaRzuty
Siatka dużaSiatka małaListaPo rzutach
-300 zł
Projekt domu Zojka

Zojka

117,3 m2 
Projekt domu Zoja Rex Duo

Zoja Rex Duo

120,1 m2 
Projekt Outletowy
Projekt domu Zoja Rex Duet

Zoja Rex Duet

120,1 m2 
Projekt Outletowy
Projekt domu Mira

Mira

120,3 m2 
Projekt Outletowy
-300 zł
Projekt domu Kaja Lux

Kaja Lux

122,1 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoltan Neo

Zoltan Neo

122,3 m2 
-300 zł
Projekt domu Winnik

Winnik

122,4 m2 
-300 zł
Projekt domu Zofia Rex

Zofia Rex

122,7 m2 
-300 zł
Projekt domu Sonia Lux G2

Sonia Lux G2

123,8 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Neo

Zoja Neo

124,0 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Rex

Zoja Rex

124,4 m2 
-300 zł
Projekt domu Mariola

Mariola

125,1 m2 
-300 zł
Projekt domu Hilda Rex

Hilda Rex

126,0 m2 
Projekt domu Tarot Eko

Tarot Eko

128,1 m2 
Projekt Outletowy
-300 zł
Projekt domu Tarot

Tarot

129,6 m2 
Projekt domu Zoja Lux Duo

Zoja Lux Duo

130,2 m2 
Projekt Outletowy
-300 zł
Projekt domu Zoja

Zoja

130,4 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Lux Eko

Zoja Lux Eko

130,8 m2 
-300 zł
Projekt domu Ametyst Polo

Ametyst Polo

131,1 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoltan

Zoltan

131,3 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Lux Grota

Zoja Lux Grota

131,6 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Lux Solis

Zoja Lux Solis

131,9 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Lux

Zoja Lux

132,7 m2 
-300 zł
Projekt domu Zoja Ultra

Zoja Ultra

134,7 m2 
« Pierwsza « Poprzednia 1 2 Następna » Ostatnia »

Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
Austrotherm
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Owczary
Reklama
Hörmann
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.