FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PORADNIK INWESTORA > FORMALNOŚCI I PROCEDURY > Dokumenty związane z budową domu > Projekt zagospodarowania działki budowlanej

Projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Projekt zagospodarowania działki budowlanej jest nieodłączną częścią projektu budowlanego. Razem z projektem architektoniczno-budowlanym (np. adaptowanym do konkretnej lokalizacji projektem gotowym domu jednorodzinnego Archetonu) dołączany jest do wniosku o pozwolenie na budowę.
projekt architektoniczno-budowlany domu  plus  projekt zagospodarowania działki = projekt budowlany domu
Projekt zagospodarowania działki opracowywany jest przez uprawnionego projektanta, który przystosowuje go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) lub postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Projektant ten bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za cały projekt budowlany*.
Do wykonania projektu zagospodarowania działki potrzebna jest aktualna mapa wykonana przez uprawnionego geodetę do celów projektowych. Mapa, opatrzona datą wykonania i podpisem geodety, ważna jest przez 3 lata. Jest to istotne z uwagi na konieczność uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki aktualnego ukształtowania terenu, stanu zagospodarowania działek sąsiednich oraz przebiegu tras uzbrojenia terenu.
Projekt zagospodarowania działki uwzględnia:
  • oznaczenie granic działki,
  • usytuowanie i wzajemne relacje przestrzenne istniejących i projektowanych obiektów budowlanych (wjazd na działkę, dojścia, składowanie odpadków itp.),
  • sieci i przyłączy instalacji ( w tym np. usytuowanie szamba i sposób odprowadzania wody deszczowej),
  • innych i elementów, charakterystycznych np. zieleni wysokiej istniejącej i projektowanej.
* wykonanie projektu zagospodarowania działki nie jest więc jedynie funkcjonującym w obiegowej opinii, „wrysowaniem domku na mapę”.

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.