FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PROJEKTY DOMÓW

Projekty domów

Wyszukiwarka zaawansowana

Wyszukiwarka zaawansowana

Znajdziesz tu pełną listę projektów, które możesz wyszukać według kilkunastu kryteriów, wyszukiwarka to najlepsze narzędzie do szukania wymarzonego domu...
Nowości projektowea

Nowości projektowe

Znajdziesz tutaj kilkadziesiąt najnowszych projektów domów, które powstają według wskazówek od samych Klientów...
Kolekcje projektów

Kolekcje projektów

Projekty domów małych, średnich, dużych, projekty domów energooszczędnych, na wąską działkę, z wjazdem od południa. W tym miejscu znajdują się listy projektów pogrupowanych wg kategorii...
Promocje i konkursy

Promocje i konkursy

Zawsze aktualne informacje na temat promocji, rabatów i ciekawych konkursów, w których można wygrać ciekawe i cenne nagrody...
Cennik

Cennik

Cena podstawowa projektu gotowego to cena kompletu opracowania czyli 4 egzemplarzy pełnobranżowej dokumentacji projektowej składającej się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz zestawienia ilościowego materiałów budowlanych użytych w projekcie...
Co zawiera projekt

Co zawiera projekt

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 3 części...
Gratisy do projektów

Gratisy do projektów

Sprawdź co jeszcze otrzymasz kupując dokumentację projektową w Archetonie...
Usługi projektowe

Usługi projektowe

Kupując projektu gotowego należy pamiętać, że musi on zostać zaadaptowany do sytuacji istniejącej na konkretnej działce budowlanej. Konieczność dokonania adaptacji wynika przede wszystkim z uwarunkowań terenu...
Projekty indywidualne

Projekty indywidualne

Jeśli wśród naszej oferty projektów gotowych nie znalazłeś domu spełniającego Twoich wymagań, proponujemy możliwość opracowania dowolnego projektu indywidualnego...
Projekty użyteczności publicznej

Projekty użyteczności publicznej

Na zlecenie wykonujemy kompleksowe projekty z zakresu planowania przestrzennego, projekty urbanistyczne, obiekty użyteczności publicznej...
Projekty dla deweloperów

Projekty dla deweloperów

Zrealizuj z nami swoje plany deweloperskie sprawnie i bez ryzyka. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Archetonu na rynku projektów domów jednorodzinnych, nikt tak jak my nie orientuje się w potrzebach i oczekiwaniach Twoich Klientów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.