FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > MULTIMEDIA > INSPIRACJE > Projekty domów z wnętrzami

Projekty domów z wnętrzami

Projekt domu Aleksandria Bona
Wnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria BonaWnętrze projektu Aleksandria Bona
Projekt domu Aleksandria Muza
Wnętrze projektu Aleksandria MuzaWnętrze projektu Aleksandria MuzaWnętrze projektu Aleksandria Muza
Projekt domu Axel Neo
Wnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel NeoWnętrze projektu Axel Neo
Projekt domu Calineczka
Wnętrze projektu CalineczkaWnętrze projektu CalineczkaWnętrze projektu CalineczkaWnętrze projektu CalineczkaWnętrze projektu Calineczka
Projekt domu Celesta Rex
Wnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta RexWnętrze projektu Celesta Rex
Projekt domu Dario
Wnętrze projektu DarioWnętrze projektu DarioWnętrze projektu DarioWnętrze projektu Dario
Projekt domu Drabant Lux
Wnętrze projektu Drabant LuxWnętrze projektu Drabant LuxWnętrze projektu Drabant LuxWnętrze projektu Drabant LuxWnętrze projektu Drabant Lux
Projekt domu Fela
Wnętrze projektu FelaWnętrze projektu FelaWnętrze projektu FelaWnętrze projektu FelaWnętrze projektu Fela
Projekt domu Figa
Wnętrze projektu FigaWnętrze projektu FigaWnętrze projektu FigaWnętrze projektu Figa
Projekt domu Hektor Bas
Wnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor BasWnętrze projektu Hektor Bas
Projekt domu Helena
Wnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu HelenaWnętrze projektu Helena
Projekt domu Heliodor
Wnętrze projektu HeliodorWnętrze projektu HeliodorWnętrze projektu HeliodorWnętrze projektu Heliodor
Projekt domu Heliotrop
Wnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu HeliotropWnętrze projektu Heliotrop
Projekt domu Kalipso Re
Wnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso ReWnętrze projektu Kalipso Re
Projekt domu Maja
Wnętrze projektu MajaWnętrze projektu MajaWnętrze projektu MajaWnętrze projektu MajaWnętrze projektu Maja
Projekt domu Majka Rex
Wnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka RexWnętrze projektu Majka Rex
Projekt domu Margo Kubik
Wnętrze projektu Margo KubikWnętrze projektu Margo KubikWnętrze projektu Margo KubikWnętrze projektu Margo KubikWnętrze projektu Margo KubikWnętrze projektu Margo Kubik
Projekt domu Nowina Rex
Wnętrze projektu Nowina RexWnętrze projektu Nowina Rex
Projekt domu Onyks
Wnętrze projektu OnyksWnętrze projektu OnyksWnętrze projektu OnyksWnętrze projektu Onyks
Projekt domu Prymus
Wnętrze projektu PrymusWnętrze projektu PrymusWnętrze projektu PrymusWnętrze projektu PrymusWnętrze projektu Prymus
Projekt domu Saba
Wnętrze projektu SabaWnętrze projektu SabaWnętrze projektu SabaWnętrze projektu SabaWnętrze projektu SabaWnętrze projektu Saba
Projekt domu Skarbek Polo
Wnętrze projektu Skarbek PoloWnętrze projektu Skarbek PoloWnętrze projektu Skarbek PoloWnętrze projektu Skarbek PoloWnętrze projektu Skarbek Polo
Projekt domu Solaris
Wnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu SolarisWnętrze projektu Solaris
Projekt domu Turkus
Wnętrze projektu TurkusWnętrze projektu TurkusWnętrze projektu TurkusWnętrze projektu TurkusWnętrze projektu Turkus
Projekt domu Turkus Rex
Wnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus RexWnętrze projektu Turkus Rex
Projekt domu Zenon Rex
Wnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon RexWnętrze projektu Zenon Rex
Projekt domu Zoja Lux
Wnętrze projektu Zoja LuxWnętrze projektu Zoja LuxWnętrze projektu Zoja LuxWnętrze projektu Zoja LuxWnętrze projektu Zoja Lux
Projekt domu Zoja plus Lux
Wnętrze projektu Zoja plus LuxWnętrze projektu Zoja plus LuxWnętrze projektu Zoja plus LuxWnętrze projektu Zoja plus LuxWnętrze projektu Zoja plus Lux
Projekt domu Zosia
Wnętrze projektu ZosiaWnętrze projektu ZosiaWnętrze projektu ZosiaWnętrze projektu ZosiaWnętrze projektu Zosia


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.