FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PROJEKTY GARAŻY

Projekty garaży - wyszukiwarka


Projekty garaży, bramy ogrodzeniowe, projekty budynków handlowych/usługowych

Projekty domów
garaże   pawilony handlowo-usługowe   ogrodzenia
WIELKOŚĆ

Pow. netto (m2)
Pow. użytkowa (m2)
Pow. zabudowy (m2)
Pow. dachu (m2)
FUNKCJA

Ilość stanowisk
 Garaż z częścią mieszkalną
 Garaż z częścią gospodarczą
WYGLĄD I STYL

Kształt dachu
Kąt nachylenia dachu
Projekty spełniające kryteria: 44
Siatka dużaSiatka małaListaRzuty
Siatka dużaSiatka małaListaPo rzutach
Projekt Garaż 33

Garaż 33

20,3 m2 
Projekt Garaż 23

Garaż 23

21,0 m2 
Projekt Garaż 07

Garaż 07

21,4 m2 
Projekt Garaż 08

Garaż 08

21,4 m2 
Projekt Garaż 05

Garaż 05

23,1 m2 
Projekt Garaż 09

Garaż 09

25,0 m2 
Projekt Garaż 10

Garaż 10

25,0 m2 
Projekt Garaż 11

Garaż 11

25,0 m2 
Projekt Garaż 12

Garaż 12

25,0 m2 
Projekt Garaż 28

Garaż 28

27,2 m2 
Projekt Garaż 19

Garaż 19

28,7 m2 
Projekt Garaż 21

Garaż 21

28,9 m2 
Projekt Garaż 17

Garaż 17

32,5 m2 
Projekt Garaż 01

Garaż 01

33,2 m2 
Projekt Garaż 02

Garaż 02

33,2 m2 
Projekt Garaż 03

Garaż 03

33,2 m2 
Projekt Garaż 13

Garaż 13

33,2 m2 
Projekt Garaż 14

Garaż 14

33,2 m2 
Projekt Garaż 18

Garaż 18

36,3 m2 
Projekt Garaż 36

Garaż 36

37,0 m2 
Projekt Garaż M1

Garaż M1

37,7 m2 
Projekt Garaż 35

Garaż 35

43,5 m2 
Projekt Garaż 26

Garaż 26

43,7 m2 
Projekt Garaż 32

Garaż 32

44,6 m2 
« Pierwsza « Poprzednia 1 2 Następna » Ostatnia »


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.