FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PROJEKTY DOMÓW > Projekty użyteczności publicznej

Projekty użyteczności publicznej

Na zlecenie wykonujemy:

 • kompleksowe projekty z zakresu planowania przestrzennego,
 • projekty urbanistyczne,
 • obiekty użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego,
 • projekty budownictwa mieszkaniowego dla deweloperów.
Świadczymy usługi w pełnym zakresie, począwszy od projektów studialnych i koncepcyjnych, aż po projekty wykonawcze i aranżację wnętrz.

Lista referencyjna projektów opracowanych przez nasze biuro:

 • osiedle 26 domów w zabudowie szeregowej przy ul. Bony w Warszawie,
 • 5 domów o podwyższonym standardzie przy ul. H. Pobożnego w Warszawie,
 • Hotel "Ruczaj" w Krakowie,
 • budynek własnego biurowca ARCHETURA przy ul. Cystersów 9 w Krakowie,
 • Rodzinny Dom Dziecka,
 • 'Wierzbowa Polana' - kameralne osiedle 5 domów w zabudowie bliźniaczej w dzielnicy Swoszowice w Krakowie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z:
Inga Wituszyńska - Górniak
tel. 48 12 295 05 52,
kom. 695 320 097
e-mail: wituszynska@archeton.pl
Na ten sam temat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.