FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > Kontakt > regionalne biura sprzedaży

Regionalne biura sprzedaży


Zamów projekt domu w jednym z naszych Regionalnych Biur Sprzedaży.
Aby zobaczyć dane biura wystarczy kliknąć na nazwę miejscowości lub znak „+”
Znajdź biuro na mapie:


Centrala: Archeton Sp. z o.o.
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków

Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta
Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku: 8:00 do 16:00
Po godz. 16:00 oraz w soboty prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Projektowego i Adaptacji

tel. +48 12 295 05 77
tel. kom. +48 501 353 368
email: bok@archeton.pl


Dział Doradztwa Projektowego i Adaptacji
tel./fax +48 12 295 05 73
tel. +48 12 294 29 75
tel. kom. +48 695 320 099
email: adaptacje@archeton.pl

Doradca projektowy: Bożena Zyznawska
tel. +48 12 295 05 86
tel. kom. +48 695 210 497
email: bozena.zyznawska@archeton.pl

Doradca projektowy: Wojciech Deptuła
tel. +48 12 295 05 96
tel. kom. +48 500 031 598
email: wojciech.deptula@archeton.pl

Doradca projektowy: Joanna Jurczyk
tel. +48 12 295 05 94
tel. kom. +48 695 320 093
email: joanna.jurczyk@archeton.pl

 
Obsługa i sprzedaż projektów dla deweloperów
Inga Wituszyńska-Górniak
tel./fax +48 12 295 05 52
tel. kom. +48 695 320 097
e-mail: wspolpraca@archeton.pl
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.