FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Usługi projektowe

Kupując projekt gotowy należy pamiętać, że musi on zostać zaadaptowany do sytuacji istniejącej na konkretnej działce budowlanej. Konieczność dokonania adaptacji wynika przede wszystkim z uwarunkowań terenu, tj. możliwej orientacji budynku, rodzaju gruntu, uwzględnienia elementów związanych z instalacjami.
Adaptacja polega na przygotowaniu projektu zagospodarowania działki oraz na ewentualnym wprowadzeniu zmian w zakresie dopuszczonym w projekcie, a także wszystkich zmian pozaplanowych dopuszczonych do wykonania na podstawie odrębnej zgody autora projektu.
Adaptację projektu może wykonać wyłącznie projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Projektanci adaptujący projekt do warunków miejscowych i potrzeb inwestora biorą za niego pełną odpowiedzialność.

Projekt zagospodarowania działki

Zakupiony projekt gotowy należy dostosować do warunków konkretnej lokalizacji. W ramach umowy o adaptację uprawniony projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki. Polega on na wrysowaniu rzutu budynku na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zachowaniem przepisowych odległości, zaznaczeniem wjazdu i wejścia na posesję oraz przebiegu przyłączy instalacyjnych. Sporządzenie planu obejmuje również:
 • ostateczne, precyzyjne ustawienie domu na działce,
 • usytuowanie wjazdu, ogrodzenia, śmietnika,
 • usytuowanie zbiornika na nieczystości,
 • dojścia, dojazdy, miejsce na samochód, ewentualnie wolno stojący garaż,
 • układ zieleni istniejącej i projektowanej.

Zmiany w projektach

Klienci często planują modyfikacje funkcjonalne - na przykład połączenie lub oddzielenie pomieszczeń, dodanie kominka, a także zmiany technologiczne - chcą wykonać dom z materiałów innych niż przewiduje projekt. Te zmiany mogą być zrealizowane wyłącznie przez uprawnionego projektanta. Nasze doświadczenie wskazuje, że indywidualne oczekiwania i potrzeby inwestorów często wykraczają poza listę dopuszczalnych zmian, dlatego też niezbędne jest otrzymanie pisemnej zgody autora na odstępstwa w gotowym projekcie.

W ramach umowy adaptacji opracowujemy:

 • projekt zamienny uwzględniający m.in. zmiany:
  • technologii w obrębie ścian, stropów, schodów,
  • rozmieszczenia i rodzaju otworów okiennych i drzwiowych,
  • funkcji i rodzaju użytkowania,
  • w obrębie rozstawu ścian nośnych, rozpiętości stropów, rodzaju wykuszy, podcieni i zadaszeń,
  • w zakresie likwidacji lub doprojektowania garażu, piwnicy, kominka, balkonu, lukarny, okna połaciowego,
  • rozwiązań instalacyjnych w zakresie rodzaju opału i systemu ogrzewania.
 • projekt zagospodarowania działki z dostosowaniem do warunków miejscowych (w biurach w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie)
 • projekt indywidualny wykonany w ramach adaptacji na życzenie Klienta na podstawie wybranego projektu gotowego.
Świadczone przez naszą firmę usługi są konkurencyjne pod względem jakości i ceny opracowania.


Zapraszamy do kontaktu