infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plUsługi projektowe

Kupując projekt gotowy należy pamiętać, że musi on zostać zaadaptowany do sytuacji istniejącej na konkretnej działce budowlanej. Konieczność dokonania adaptacji wynika przede wszystkim z uwarunkowań terenu, tj. możliwej orientacji budynku, rodzaju gruntu, uwzględnienia elementów związanych z instalacjami.
Adaptacja polega na przygotowaniu projektu zagospodarowania działki oraz na ewentualnym wprowadzeniu zmian w zakresie dopuszczonym w projekcie, a także wszystkich zmian pozaplanowych dopuszczonych do wykonania na podstawie odrębnej zgody autora projektu.
Adaptację projektu może wykonać wyłącznie projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Projektanci adaptujący projekt do warunków miejscowych i potrzeb inwestora biorą za niego pełną odpowiedzialność.

Projekt zagospodarowania działki

Zakupiony projekt gotowy należy dostosować do warunków konkretnej lokalizacji. W ramach umowy o adaptację uprawniony projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki. Polega on na wrysowaniu rzutu budynku na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zachowaniem przepisowych odległości, zaznaczeniem wjazdu i wejścia na posesję oraz przebiegu przyłączy instalacyjnych. Sporządzenie planu obejmuje również:
 • ostateczne, precyzyjne ustawienie domu na działce,
 • usytuowanie wjazdu, ogrodzenia, śmietnika,
 • usytuowanie zbiornika na nieczystości,
 • dojścia, dojazdy, miejsce na samochód, ewentualnie wolno stojący garaż,
 • układ zieleni istniejącej i projektowanej.

Zmiany w projektach

Klienci często planują modyfikacje funkcjonalne - na przykład połączenie lub oddzielenie pomieszczeń, dodanie kominka, a także zmiany technologiczne - chcą wykonać dom z materiałów innych niż przewiduje projekt. Te zmiany mogą być zrealizowane wyłącznie przez uprawnionego projektanta. Nasze doświadczenie wskazuje, że indywidualne oczekiwania i potrzeby inwestorów często wykraczają poza listę dopuszczalnych zmian, dlatego też niezbędne jest otrzymanie pisemnej zgody autora na odstępstwa w gotowym projekcie.

W ramach umowy adaptacji opracowujemy:

 • projekt zamienny uwzględniający m.in. zmiany:
  • technologii w obrębie ścian, stropów, schodów,
  • rozmieszczenia i rodzaju otworów okiennych i drzwiowych,
  • funkcji i rodzaju użytkowania,
  • w obrębie rozstawu ścian nośnych, rozpiętości stropów, rodzaju wykuszy, podcieni i zadaszeń,
  • w zakresie likwidacji lub doprojektowania garażu, piwnicy, kominka, balkonu, lukarny, okna połaciowego,
  • rozwiązań instalacyjnych w zakresie rodzaju opału i systemu ogrzewania.
 • projekt zagospodarowania działki z dostosowaniem do warunków miejscowych (w biurach w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie)
 • projekt indywidualny wykonany w ramach adaptacji na życzenie Klienta na podstawie wybranego projektu gotowego.
Świadczone przez naszą firmę usługi są konkurencyjne pod względem jakości i ceny opracowania.


Zapraszamy do kontaktu
Dział Doradztwa Projektowego i Adaptacji

Dane teleadresowetel. kom.
48 12 295 05 73

Napisz do nase-mail:
adaptacje@archeton.pl

lub Wyślij formularz więcej
Na ten sam temat