FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Wielkość domu

Komfort przestrzeni i jego cena

Jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania przy wyborze projektu jest wyważenie optymalnej wielkości domu i kosztów jego budowy. Chodzi przecież o zapewnienie sobie maksymalnie komfortowej przestrzeni przy pomocy możliwie najmniejszych wydatków. W praktyce może to niekiedy przypominać próbę pogodzenia ognia z wodą.
Prezentacje powierzchni projektów Archetonu wraz z orientacyjnymi, średnimi w skali kraju, kosztorysami ułatwia na pewno to zadanie, ale...

Uwaga na informacje o powierzchniach: użytkową i netto!

O wielkości budynku w kontekście kosztów budowy informuje bowiem najlepiej powierzchnia netto domu. Powierzchnia użytkowa sumuje tylko powierzchnie pomieszczeń związanych bezpośrednio z podstawową – mieszkalną funkcją budynku (pokoje, kuchnię, łazienki, itp.); nie ujmuje powierzchni garażu, kotłowni, piwnic, pomieszczeń gospodarczych. Dlatego np. dom podpiwniczony o takiej samej powierzchni użytkowej co niepodpiwniczony, jest inwestycją o zdecydowanie większym ciężarze finansowym (porównaj np. projekty Sonia i Dzwonek).

Jaki dom jest za duży?...

W czasach „ słusznie minionych” budowa własnego domu była aktem heroizmu. Brakowało cegieł, stali, cementu, brakowało wszystkiego. To obciążyło na długie lata inwestorów nawykiem budowania domów za dużych: dla siebie, dzieci, teściowej i na wszelki wypadek, dla wnuków. Wszystko po to, aby ten ogromny wysiłek przyniósł korzyść konsumowaną długo i w licznym gronie. Kiedy sytuacja rodzinna się zmieniała inaczej niż przewidywano, a dom nadal trzeba było ogrzewać i remontować, po latach pozostawała z niego nierzadko ruina. Dziś częściej niż wtedy zmieniamy miejsce zamieszkania, pracę, a nawet emigrujemy. Trzeba zatem brać pod uwagę, że dom wybudowany według wybranego projektu może nie być ostatnią inwestycją, jaką przyjdzie nam w życiu sfinansować. Jeśli rodzina będzie się powiększać wybierzmy dom mniejszy, ale dający możliwość rozbudowy lub etapowania prac przez możliwość zamieszkania na parterze i wy-kończenia poddasza w późniejszym terminie. Rozumie to coraz więcej klientów Archetonu i dlatego ogromna popularnością cieszą się projekty małych domów – alternatywa dla mieszkania w budownictwie wielorodzinnym.

...a jaki za mały?

Z obserwacji dyskusji inwestorów Archetonu na forum wynika, że czasem mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Inwestor wybiera dom niewielki (wy-raźnie ze względu na koszty), po czym sfrustrowany narzeka na ciasnotę i fatalne rozwiązania funkcjonalne. Zaczyna też szukać możliwości zmian w celu uzyskania dodatkowej powierzchni. Zwracamy więc uwagę na konieczność upewnienia się co do tego, czy dobrze rozumiemy zaproponowany w projekcie rozmiar przestrzeni, zanim przystąpimy do realizacji inwestycji.

Jak ocenić wielkość przestrzeni?

Porównanie liczb oznaczających powierzchnie i kwoty kosztorysów przy wyborze projektu - to proste zadnie matematyczne dla drugoklasisty. Trudność sprawić może jednak inwestorowi sama ocena wielkości przestrzeni, jaką oferuje dany projekt. Program funkcjonalny mieszkania dla np. 4-osobowej rodziny można przecież zrealizować zarówno na 60, jak i na 160 m 2. Musimy się zatem dowiedzieć, jaka powierzchnia nas usatysfakcjonuje i jednocześnie nie zrujnuje rodzinnych finansów.
Dobrze jest więc porównać opisane w projekcie powierzchnie pomieszczeń z tymi, z którymi mamy do czynienia w obecnym mieszkaniu lub z innymi, w których bywamy. Jeszcze lepiej radzą sobie w tej kwestii Inwestorzy Archetonu dyskutujący na Forum: ci, którzy już wybudowali, zapraszają do siebie tych niezde-cydowanych, ale już zainteresowanych projektem domu. Taka wizyta przynosi zwykle ostateczne rozstrzygnięcie i decyzję w sprawie wyboru (nie wspominając o zadzierzgnięciu nowych stosunków towarzyskich!
Uwaga! Ważna w indywidualnym odbiorze rozmiarów przestrzeni jest także jej wysokość.
Przyzwyczajeni jesteśmy do standardowych 2,50 m w nowym budownictwie wielorodzinnym lub przeciwnie – do 3,70 m i więcej w zabytkowych kamienicach. Zwróćmy uwagę, że projekty domów jednorodzinnych oferują najczęściej wysokości pomieszczeń w granicach 2,60 - 2,80 m. Większa wysokość pokoju zawsze daje odczucie większej przestrzeni.

Poradnik inwestora16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
25/11/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom za miastem
Kto z nas nie marzy o własnym domu stanowiącym prywatny azyl i schronienie przed wielkomiejskim hałasem, rozgardiaszem i wszędobylskim smogiem? Swój dom to swój dom i mało które mieszkanie w b...
24/06/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Kostka znowu w grze
W czasach pilnej potrzeby ochrony klimatu, dachy budynków coraz częściej pokrywa się roślinami odzyskując tym samym tereny zajęte pod budowę domów dla zieleni......
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.