FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Zgłoszenie budowy domu - już od wakacji 2015r.

Zgłoszenie budowy domów
Z początkiem wakacji 2015 roku wchodzi w życie zmiana prawa budowlanego, przewidująca możliwość zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego zamiast składania wniosku o pozwolenie. Zgłoszenie dotyczyć będzie budowy wolno stojącego budynku jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce.
Strefę oddziaływania w przypadku domu jednorodzinnego, o wyłącznie mieszkalnej funkcji, określają wymagane przepisami odległości budynku od granicy. Ustali to w projekcie budowlanym jego autor decydując tym samym, czy procedura administracyjna zaangażuje tylko inwestora, czy także właścicieli sąsiednich posesji.
W tym drugim przypadku, tj. w warunkach nietypowych, trudniejszych lokalizacji czy inwestycji, potrzebne będzie nadal pozwolenie na budowę, aby zabezpieczyć ochronę interesów innych osób. W obu przypadkach wymagane będzie dołączenie projektu budowlanego, ale wśród innych obowiązkowych załączników nie ma oświadczeń dysponentów energii, wody, gazu, odbiorcy ścieków, a także zarządcy drogi dojazdowej.
Zgłoszenie budowy nakłada szczególną odpowiedzialność na autora projektu budowlanego. Jeżeli nieprawidłowo określi obszar oddziaływania budynku, organ administracyjny może, w terminie do 30 dni od doręczenia zgłoszenia, wnieść sprzeciw, co spowoduje wznowienie procedury - wtedy już w toku ubiegania się o pozwolenie na budowę.
Sprzeciw do zgłoszenia może być także wniesiony jeśli inwestor nie uzupełni brakujących, w ocenie urzędu, dokumentów. Zgłoszenie budowy jest ważne przez 3 lata od podanego w nim terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
Publikacja 15.06.2015

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.