FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > ZAKUP I ADAPTACJA > Informacje o projekcie > Zmiany w gotowym projekcie domu

Zmiany w gotowym projekcie domu

Decydując się na zakup projektu gotowego należy pamiętać, że tylko niektóre zmiany można wprowadzać bez dodatkowych procedur, inne wymagają pisemnej zgody projektanta i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dotyczy to wszystkich części projektu.

Zakres zmian adaptacyjnych nie wymagających pisemnej zgody autora projektu:

 • zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach między 2,5 m a 3 m (pod warunkiem, że inne elementy budynku, np. schody, będą zgodne z normami budowlanymi),
 • zwiększenie lub zmniejszenie nachylenia połaci dachowych ok. 10% (ok. 5 stopni),
 • zmiany materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów związanych z wytrzymałością materiałów i ich oporem cieplnym,
 • zmiany dotyczące ścianek działowych wewnątrz budynku ( można je realizować bądź nie),
 • modyfikacje w projekcie instalacji wewnętrznych (pod warunkiem, że zmian dokonają osoby posiadające stosowne uprawnienia).

Zakres zmian adaptacyjnych wymagających pisemnej zgody autora projektu:

 • zmiany w elewacji budynku dotyczące m.in. zamiany lukarn na okna połaciowe i odwrotnie, przeniesienia okien na inną ścianę budynku, zamurowania lub wykonania innych niż w projekcie otworów okiennych lub drzwiowych, (dotyczy również np. zmiany drzwi balkonowych na okno i odwrotnie),
 • dobudowanie lub powiększenie/ zmniejszenie balkonów, ganków i werand,
 • zbliźniaczenie budynków, jeśli projekt stwarza taką możliwość,
 • wyniesienie budynku, zmniejszenie wysokości w kalenicy itp.

Wniosek o zgodę na zmiany

Zgody na zmiany w projekcie wydawane są bezpłatnie:
 • wraz z dokumentacją projektową, jeśli została zgłoszona podczas zamówienia projektu,
 • po otrzymaniu dokumentacji, jeśli Inwestor wypełni formularz zgody w swoim profilu użytkownika.
Jeśli nie masz jeszcze swojego konta/profilu ZAREJESTRUJ SIĘ.
Zakres wnioskowanych zmian można:
 • wpisać w oknie komentarza klikając w link „opisz zmiany” w koszyku zamówień podczas zamawiania projektu,
 • zgłosić telefonicznie podczas zamawiania projektu,
 • uzupełnić w poniższym formularzu i wysłać.
wypełnij WNIOSEK o ZGODĘ na zmiany w projekcie

Aneksy do projektów - zmiana sposobu ogrzewania

Aneksy do projektów to odrębne opracowanie projektu instalacji sanitarnych z zastosowaniem kotła na paliwo stałe. Aneksy proponujemy do ponad 540 projektów domów, w których zaprojektowano ogrzewanie gazowe. Liczba ta systematycznie wzrasta wraz z poszerzaniem naszej oferty. Aneksy do projektów są dodatkowo płatne.

Inwestor może zamówić projekt domu z aneksem na paliwo stałe, wówczas cena takiego opracowania jest sumą ceny projektu i ceny aneksu, a całość opracowania zawiera dwa alternatywne projekty instalacji: z ogrzewaniem na gaz oraz z ogrzewaniem na paliwo stałe.

Aneks można zamówić także po zakupie projektu domu, wówczas do jego ceny doliczymy VAT 23%.

Szczegóły dotyczące aneksów należy ustalać zawsze w Biurze Sprzedaży i Obsługi Klienta w centrali krakowskiej:
 • telefonicznie pod numerem infolinii 801 80 80 80,
 • mailowo, pisząc na adres e-mail: bok@archeton.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.